Tässä Tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Rahoo Oy käsittelee Rahoon tarjoaman yritysrahoituspalvelun sekä Rahoo.fi -verkkosivuston käyttäjiltä kerättäviä henkilö- ja yritystietoja.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan muun muassa minkälaisia henkilö- ja yritystietoja me keräämme ja käsittelemme, miten me käsittelemme henkilötietoja ja miten voit käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi.

Käyttäessäsi Rahoo.fi yritysrahoituspalvelua, valtuutat Rahoon pyytämään yhden tai useamman yritysrahoitustarjouksen puolestasi pankeilta ja muilta Rahoon yhteistyötahoina toimivilta rahoitusyhtiöiltä.

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta, mikäli se on tietojen käsittelyn muutosten tai muun syyn vuoksi tarpeellista. Ajantasainen versio löytyy verkkosivuiltamme. Emme tee merkittäviä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen tai rajoita käyttäjien tämän tietosuojaselosteen mukaisia oikeuksia ilmoittamatta tällaisista muutoksista.

Tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan Rahoo.fi -palvelun käyttöön sekä henkilö- ja yritystietojentietojen käsittelyyn, jossa Rahoo toimii rekisterinpitäjänä. Rahoitusyhtiöiden tietosuojaselosteet saattavat poiketa tästä tietosuojaselosteesta. Tutustuthan rahoitusyhtiöiden tietosuojaselosteisiin ennen kuin käytät heidän palveluita.

 1. Rekisterinpitäjä:

Rahoo Oy (Y-tunnus 3002206-7), 20900 Turku, Sähköposti: asiakaspalvelu@rahoo.fi

 1. Rekisteriasioita hoitava taho

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Taneli Hulkko
Tarkastuspyynnöt: asiakaspalvelu@rahoo.fi
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudelliset kysymykset: asiakaspalvelu@rahoo.fi

 1. Rekisterin nimi:

Rahoo Oy:n asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme tarjota yritysrahoituspalveluiden välitystä. Edustamme useita rahoituslaitoksia, jotka tarvitsevat keräämiämme, käsittelemiämme ja välittämiämme henkilötietoja rahoitustarjousten tekemiseen.

Henkilötietojen käsittely tarkoittaa hakemuslomakkeessa antamiesi tietojen tarkistamisen sekä luotto- ja riskitarkastusten ja -arviointien suorittamisen.

Valvomme, että käyttäjät noudattavat alustamme käyttöehtoja palvelun käytöstä.

Lähetämme sinulle palvelustamme sekä sinua mahdollisesti kiinnostavista yritysrahoituspalveluista kaupallisia viestejä käyttämällä eri kanavia, kuten sähköpostia ja muita vastaavia sähköisiä välineitä.

Tätä varten käsittelemme seuraavia henkilö- ja yritystietoja:

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Toimittamasi henkilötiedot pysyvät Rahoon hallussa niin kauan kuin olet alustamme rekisteröity käyttäjä. Jos käytät peruutusoikeuttasi, estämme henkilötietojesi käytön lakisääteisenä vanhentumisaikana. Kun lakisääteinen vanhentumisaika on kulunut umpeen, tuhoamme käyttäjän henkilötiedot.

Rahoo säilyttää henkilötietojasi alan yleisten ohjeiden mukaisesti niin kauan kuin niitä tarvitaan niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty, tai niin kauan kuin niitä tarvitaan Rahoon oikeuksien turvaamiseksi tai niin kauan kuin sovellettava lainsäädäntö sitä edellyttää. Huomaa, että jos samoja henkilötietoja käsitellään eri tarkoituksiin, henkilötietojen säilytykseen sovelletaan pisintä kyseeseen tulevaa säilytysaikaa. Pisin säilytysaika tarkoittaa liiketapahtumiin liittyvien vaateiden vanhentumisaikaa, joka on enintään 5 vuotta käyttäjätilisi sulkemisesta.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:n tai Bisnode Finland Oy:n ylläpitämästä luottotietorekisteristä sekä yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä ja muista viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa. Rahoo voi kerätä yritystietoja myös muista mahdollisista rekisterereistä, siltä osin kuin se on välttämätöntä.

 1. Kolmannet osapuolet

Luovutamme henkilötietojasi kolmansien osapuolten käyttöön vain siinä tapauksessa, että tässä sopimuksessa niin määrätään, sovellettava laki sitä edellyttää (esimerkiksi silloin, kun Rahoon on luovutettava henkilötietoja viranomaisille) tai annat sille suostumuksesi.

Luovutamme henkilötietojasi tilintarkastajillemme ja mahdolliselle laissa määrätylle valvontaviranomaiselle. Tällöin luovutuksen oikeusperuste on Rahoon lakisääteinen velvoite.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rahoon asiakasrekisterin käyttäjät tunnistetaan ja käyttäjien käyttövaltuuksia ja käyttövaltuuksien rekisteröintiä valvotaan huolella. Laitteistojen, joissa rekisterit on talletettu, sijainti ja suojaus on hoidettu huolella samoin kuin tiedostojen ja tietojen suojaus on hoidettu asianmukaisesti.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus

Asiakkaalla on aina oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin ja markkinointitutkimuksiin.

 1. Tarkastusoikeus

Henkilöillä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Kirjalliset allekirjoitetut tarkastuspyynnöt rekisteriin talletetuista tiedoista on osoitettava yhtiön postiosoitteeseen.

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista1

Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta korjattava, poistettava tai täydennettävä virheellinen, tarpeeton tai puutteellinen tieto.

Mikäli Rekisterinpitäjä ei suorita vaadittua rekisterin korjausta, on Rekisterinpitäjän annettava asiasta kirjallinen todistus, johon merkitään ne syyt, joiden vuoksi korjausvaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle Rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon, mikäli ilmoittaminen on mahdollista eikä se vaadi kohtuutonta vaivaa.

 1. Evästeet ja käyttäjien seuranta

Rekisterinpitäjä kerää, käsittelee ja analysoi verkkosivujensa käyttöön liittyviä tietoja. Verkkoliikennettä koskeva tieto on tietoa, joka liittyy verkkosivuston kävijöihin ja jota käsitellään tietoliikenneverkoissa viestien lähettämistä, jakelua ja saataville asettamista varten.

Rekisterinpitäjä käyttää evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa, jotta se voi toimittaa asiakkaille tuotteita ja palveluita, tarjota turvallisen verkkoympäristön, toteuttaa markkinointitoimia, mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa, seurata verkkosivustojen analytiikkaa ja tarjota mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen.

Asiakas voi valita selaimen asetuksista, hyväksyykö evästeiden käytön. Jos evästeiden käyttöä ei hyväksytä, voi verkkosivustoa käyttää, mutta valinta voi rajoittaa sivustojen ja palveluiden toiminnallisuutta.

Lisätietoja on saatavilla tarvittaessa Rekisterinpitäjän internetsivuilta.

 1. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Parannamme ja kehitämme palveluitamme, tuotteitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, jolloin tietosuojaselosteen sisältö voi muuttua. Jos tietosuojaselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, ilmoitamme siitä selkeästi rekisteröidyille, kun laki niin edellyttää ja ilmoitus tehdään aina Rekisterinpitäjän internetsivuilla.