Tietosuoja – kumppanit

Rahoo on suomalainen rahoitusteknologiayritys, joka parantaa yritysrahoituksen saatavuutta.

Haluamme tarjota ainutlaatuisen helpon hakemuskokemuksen kaikkiin rahoitustuotteisiin. Siksi tarjoamme teknologiamme käyttöön myös kumppaneillemme. Kumppanimme voivat räätälöidä hakemuskokemuksen omiin ja heidän asiakkaidensa tarpeisiin ja antaa meidän hoitaa loput.

Kumppanimme voivat tarjota teknologiamme avulla asiakkailleen rahoitusratkaisuja myös muilta rahoitusyhtiöiltä. Me hoidamme tällöin hakemuksen välittämisen muille rahoitusyhtiöille.

Tarjotaksemme palvelun, meidän tulee pystyä keräämään, käsittelemään ja käyttämään henkilötietoja yhdessä kumppanimme kanssa, kuten kuvaamme tässä tietosuojakäytännössä.

Meillä tarkoitamme Rahoo Oy:ta, joka on rekisteröity Suomen kaupparekisteriin Y-tunnuksella 3002206-7.

Olemme kumppanimme kanssa EU:n tietosuojasääntöjen mukainen yhteisrekisterinpitäjä niiden henkilötietojen suhteen, jotka saamme asiakkailta tai joita muuten keräämme asiakkailta kumppanimme hakemusprosessin yhteydessä.

Olemme vastuussa siitä, että käsittelemme henkilötietojasi EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaisesti.

Asiakkaalla tarkoitamme teknologiamme avulla rahoitushakemusta täyttävää henkilöä. Kumppanilla tarkoitamme tahoja, jotka käyttävät Rahoon rahoitusteknologiaa osana palveluaan.

Käyttämällä teknologiaamme ja palveluamme asiakkaat hyväksyvät tämän käytännön mukaisen henkilötietojen käsittelyn.

1. Käsiteltävät henkilötiedot

Asiakkaalta kerättävät tiedot

Käsittelemme tietoja, jotka asiakas toimittaa meille käyttäessä palveluamme, ja joita asiakas antaa meille hakemusprosessissa. Tämä sisältää henkilötietoja, kuten nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Kysymme myös asiakkaan yrityksen rahoitustarvetta ja yrityksen liiketoimintaa kuvaavia tietoja, joiden perusteella pyrimme arvioimaan rahoitusvaihtoehtoja ja tarjoamaan Kumppanin rahoituspäätösten tueksi kattavan informaation.

Muualta kerättävät tiedot

Jotta pystymme arvioimaan asiakkaan rahoitusmahdollisuudet sekä toimittamaan kumppanille kattavasti tietoja asiakkaasta, meidän on kerättävä asiakkaasta ja hänen yrityksestään tietoja myös ulkopuolisista tietolähteistä. Keräämme ainoastaan tarpeellisia tietoja.

Kerättäviä ja käsiteltäviä tietoja ovat muun muassa:

 1. perustiedot: hakijan nimi, yhteystiedot, syntymäaika, henkilötunnus, kansalaisuus
 2. asiakkuuteen ja käyttäytymiseen liittyvät tiedot: asiakashistoria, IP-osoite, verkkokäyttäytymiseen ja evästeisiin liittyvät tiedot
 3. taloudelliset tiedot: tiedot taloudellisesta asemasta, luottotiedot, tiedot yritysyhteyksistä, tiedot mahdollisesta liiketoimintakiellosta ja ulosotosta
 4. suostumukset ja sopimukset: tiedot sopimuksista, hankituista palveluista ja annetuista suostumuksista

Tietoja kerätään pääasiallisesti seuraavista lähteistä:

 1. kumppanin rekisterit
 2. tunnistautumispalvelut
 3. luottotietopalvelut
 4. julkiset yritysrekisterit ja muut yritystietojärjestelmät
 5. sanktiolistaukset
 6. rekisterit poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä
 7. pankit ja rahoitusyhtiöt
 8. verottaja
 9. operaattorit
 10. käytetyt laitteet ja selaimet

2. Osapuolten roolit henkilötietojen käsittelyssä

Sekä Rahoo että Kumppani pääsevät käsiksi henkilötietoihin ja voivat käsitellä niitä tässä tietosuojasopimuksessa kuvattuihin tarkoituksiin seuraavasti:

 1. Rahoo on vastuussa rahoitusalustan teknisestä toiminnasta sekä kaikesta teknisestä ja tuotekehityksestä, mukaan lukien tietojen kerääminen ja analysointi, rahoitusyhtiöintegraatiot, mahdollisten yrityslainahakemusten välitys ja viestintä
 2. Kumppani on vastuussa vastaanotettujen leasinghakemusten asiakashallinnasta, viestinnästä, leasingtarjouksista, leasingsopimuksesta sekä leasingsopimuksiin liittyvästä asiakaspalvelusta, markkinoinnista, myynnistä, laskutuksesta ja muusta leasingtarjousten tekemiseen liittyvistä toimenpiteistä ja se käsittelee henkilötietoja näihin tarkoituksiin.

3. Mitä me teemme tiedoilla?

Tietojen keräämisen perustarkoitus on tehdä rahoituksen hakeminen ja rahoituksen tarjoaminen mahdollisimman helpoksi. Kumppanimme näkevät rahoituspäätöksiin tarvittavat tiedot helposti yhdestä näkymästä ja pystyvät tekemään rahoituspäätöksiä entistä nopeammin. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely on tämän palvelun tarjoamisen edellytys. Keräämme tietoja myös palvelumme parantamiseksi, jotta voimme palvella asiakkaita ja kumppaneita entistä parmemin.

Kerättyjä tietoja voi käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 1. henkilöllisyyden varmentaminen
 2. sopivan rahoituksen arvioiminen
 3. luottokelpoisuuden arviointi
 4. rahoituksen myöntämisen edesauttaminen
 5. rahoituksen myöntäminen
 6. rahoituksen välittäminen
 7. rahanpesulain mukaisten velvoitteiden täyttäminen
 8. markkinointi
 9. analyysit ja palvelun kehitys
 10. asiakaskyselyt
 11. tiedottaminen

4. Markkinointi ja viestintä

Rahoitustarjousten toimittaminen ja niistä viestiminen on oleellinen osa palveluamme. Kumppanimme viestii välittömästi rahoitushakemukseen liittyen. Rahoo voi viestiä sinulle, mikäli olet halunnut rahoitustarjouksia myös muilta rahoittajilta. Viestimme, kun asiakas on vastaanottanut välittömästi hakemukseen liittyen uusia rahoitustarjouksia tai meillä on niihin liittyen kysyttävää.

Asiakas voi myös vastaanottaa viestintää suoraan rahoitusyhtiöiltä, jotka ovat mukana palvelussa ja, jotka mahdollisesti toimittavat asiakkaalle rahoitustarjouksia.

Pyrimme minimoimaan viestinnän määrän ja viestimään ainoastaan välittömästi rahoitustarjouksiin liittyen.

Voimme kuitenkin hyödyntää yhteystietoja viestintään, joka koskee yrityksen rahoitusmahdollisuuksia, palvelua ja asiakaskyselyjä. Mikäli et halua vastaanottaa tällaista viestintää, voit olla koska tahansa yhteydessä osoitteeseen asiakaspalvelu@rahoo.fi ja pyytää lopettamaan viestien lähettämisen välittömästi.

5. Automatisoitu päätöksenteko

Palvelumme perustuu älykkääseen rahoitusteknologiaan ja automatisoituun tietojen käsittelyyn. Analysoimme automaattisesti henkilötietojen perusteella yrityksellesi sopivimpia rahoitusvaihtoehtoja ja ohjaamme yritystäsi myös automaattisten analyysien pohjalta.

Mikäli et ole tyytyväinen automatisoituun päätöksentekoon, niin voit koska tahansa olla meihin yhteydessä osoitteeseen asiakaspalvelu@rahoo.fi.

Automatisoidun päätöksenteon ohella saatamme käyttää myös profilointia, jossa hyödynnämme anonyymeja henkilötietoja parantaaksemme markkinointimme ja palvelumme toimivuutta.

6. Osapuolet, joille voimme jakaa henkilötietoja

Rahoitusyhtiöt ja rahoituskonsultit

Jaamme henkilötietoja palvelusamme mukana oleville rahoitusyhtiöille, jotka voivat automatisoidun tai manuaalisen päätöksenteon perusteella tarjota yrityksellesi rahoitusta sekä konsulteille, jotka voivat auttaa yritystäsi löytämään rahoituksen. Tietojen jakaminen on välttämätöntä palvelun käyttämiseksi, palvelumme toiminnan mahdollistamiseksi ja rahoitustarjouksien etsimiseksi.

Toimittajat ja alihankkijat

Voimme jakaa henkilötietoja toimittajien ja alihankkijoiden kanssa. Tahoja, joille voimme jakaa tietoja ovat esimerkiksi kanssamme sopimussuhteessa olevat ohjelmistotoimittajat ja konsultit, mutta voimme jakaa henkilötietoja myös muiden tahojen kanssa, jotka edesauttavat palvelun tarjoamista. Jaamme tietoja ainoastaan tahojen kanssa, jotka sitoutuvat kanssamme henkilötietojen käsittelyyn tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Viranomaiset

Noudatamme liiketoiminnassamme paikallisia lakeja ja muita velvoitteita. Voimme jakaa henkilötietojasi paikallisten viranomaisten kanssa, kun se on näiden velvoitteiden täyttämisen kannalta oleellista.

Sosiaalinen media

Ottaessasi meihin yhteyttä sosiaalisen median kanavissa, henkilötietojasi käsitellään kunkin kanavan tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

7. Henkilötietojen sijainti

Tavoitteenamme on, että käsittelemme henkilötietojasi ainoastaan Euroopan talousalueella. Joissain tapauksissa tietoja voidaan siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin, mutta näissäkin tapauksissa pyrimme varmistamaan tietojen käsittelyn ja säilyttämisen tämän tietosuojakäytännön vaatimusten mukaisesti.

Varmistamme aina, että tiedot ovat suojattu asianmukaisella vakavuudella.

8. Henkilötietojen säilyttäminen

Käsittelemme henkilötietoja niin kauan kuin se on käsittelyn tarkoituksen tai palvelun tarjoamisen kannalta tarkoituksenmukaista. Nämä tarkoitukset on kuvattu tässä tietosuojakäytännön. Voimme kuitenkin joutua säilyttämään henkilötietojasi kauemmin esimerkiksi lakien ja muiden paikallisten velvoitteiden täyttämiseksi.

9. Oikeutesi omiin tietoihisi

Sinulla on aina oikeus saada tietää, miten käsittelemme henkilötietojasi. Sinulla on myös oikeus saada pääsy tietoihisi, jos haluat tietää, mitä tietoja olemme sinusta tallentaneet tai miten olemme tietoja käsitelleet.

Sinulla on oikeus oikaista virheellisiä tai puutteellisia tietoja.

Sinulla on myös oikeus tietojen poistamiseen, silloin kun henkilötietojen käsittelyyn ei ole enää aihetta. Joissakin tapauksissa meidän kuitenkin täytyy säilyttää tiedot paikallisten lakien ja velvoitteiden mukaisesti.

Sinulla on myös aina oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojesi käsittelyä. Mikäli uskot, että tiedot ovat virheellisiä tai emme käytä niitä asianmukaisesti, voit pyytää meitä lopettamaan tietojen käsittelyn. Voit tietenkin aina vastustaa myös tietojesi käyttämistä suoramarkkinointiin.

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus, jonka olet antanut meille tietojesi käsittelyyn.

Sinulla on myös oikeus tehdä meistä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle tai suoraan meille.

10. Evästeet

Hyödynnämme palvelussamme evästeitä, jotta voimme tarjota korkealuokkaisen asiakaskokemuksen ja kehittää palvelumme toimivuutta. Keräämme sivustoltamme myös tilastotietoja, jotka kertovat kuinka sivustollamme ja palvelussamme käyttäydytään. Käytämme evästeitä myös räätälöidyn asiakaskokemuksen tarjoamiseen. Voit poistaa evästeet käytöstä verkkoselaimesi asetuksista.

Käytettäviä evästeitä ovat

Rahoon rahoitusteknologia

Rahoon rahoitusteknologia kerää ja tallentaa käyttäjästä seuranta- ja hakemustietoja.

Google Analytics

Google Analytics on sivustomme kävijäseurantaan tarkoitettu palvelu, joka tallentaa tietoa sivustovierailuista.

Google Adwords

Seuraamme Google Adwordsin avulla Google-mainonnan toimivuutta.

LinkedIn

Seuraamme Google Adwordsin avulla Google-mainonnan toimivuutta.

Hotjar

Seuraamme Hotjarin avulla sivustomme käyttäjäkokemusta.

11. Yhteydenotot

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöstä tai henkilötietojen käsittelystä, tai et usko, että tietosuojaselosteemme on ajantasalla, niin voit koska tahansa ottaa meihin yhteyttä osoitteeseen asiakaspalvelu@rahoo.fi.

Yhteyshenkilönä tietosuoja-asioissa toimii:

Taneli Hulkko
Rahoo Oy
Maariankatu 6a B 69
20100 Turku

12. Muut

Voimme päivittää tietosuojakäytäntöämme, mikäli se tarpeellista. Voimme halutessamme julkaista muutoksista ilmoituksen verkkosivuillamme tai suoramarkkinointina.

Tämä tietosuojakäytäntö on päivitetty viimeksi 25.10.2021.