Yrityslainat arjen apuna – kuinka kilpailutat ne?

28.05.2022

Yrityslainat mahdollistavat yrityksellesi joustavuuden arjen menojen ja hankintojen suhteen, pienentäen huolta maksujen viivästymisestä tai hankintojen lykkäyksestä. Monien yritysten joutuessa välillä miettimään laskujen maksun tärkeysjärjestystä, pelastavat yrityslainat tästäkin pinteestä. Kun yrityksen tarpeet kyetään turvaamaan ja hankinnat tekemään ajallaan, kykenee yritys myös toimimaan huomattavasti tehokkaammin ja tuottavammin.

Kaikkien yritysten kohdatessa taloudellisia haasteita ajoittain, saattavat ne tuntua valtavilta hidasteilta yrityksen toiminnalle, tai pahimmassa mahdollisessa tapauksessa jopa ylitsepääsemättömän suurilta esteiltä. Aina ei ole kuitenkaan järkevää ajaa yritystä tiukalle säästökuurille, pyrkien kiristelemään nyörejä joka puolelta, pahimmassa tapauksessa näin hidastaen yrityksen toimintaa ja kasvua. 

Juuri edellä mainitun kaltaisiin tilanteisiin on nimittäin kehitetty joustavaksi ja helpoksi ratkaisuksi yrityslainat. Ne mahdollistavat yrityksesi rahantarpeen tyydyttämisen, jotta laskut saadaan maksettua ajallaan ja hankinnat toteutettua. Näin mahdollistetaan luonnollisesti myös itse tärkein, eli yrityksen tuottoisan toiminnan jatkuminen.

Yrityslainat käyttötarpeesta riippumatta

Yrityslainat mahdollistavat paitsi yrityksesi toiminnan jatkumisen poikkeuksellisissa olosuhteissa, sekä hankintojen toteuttamisen ajallaan, myös lukemattoman kirjon muita käyttökohteita. Meidän kauttamme on mahdollista hakea helposti yrityslainat käyttökohteesta riippumatta, mahdollistaen yrityksellesi mahdollisimman joustavan sekä helpon rahoituksen, juuri omiin tarpeisiisi.

Mikäli yrityksesi on joutunut pohtiman joidenkin liiketoiminnan kannalta oleellisten hankintojen lykkäystä säästötoimenpiteenä, pelastavat yrityslainat tässäkin tilanteessa, mahdollistaen näin yrityksesi tuottoisan toiminnan jatkumisen sekä kasvamisen. Yrityksen ei tule joutua hidastamaan kasvuaan tai sulkemaan toimintojaan vain ja ainoastaan hetkellisen rahantarpeen vuoksi, sillä juuri näihin tilanteisiin ovat yksilöllisesti suunnitellut ja skaalautuvat yrityslainat tehty.

Mikäli taas yrityksesi kohtaa yllättäviä kuluja, eikä kykene omien varojensa pohjalta jatkamaan toimintaansa, ainakaan riittävässä mittakaavassa, tarjoavat yrityslainat helpon tavan toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. Pienten vastoinkäymisten ei tule antaa lamaannuttaa koko yrityksen toimintaa, vaan on turvauduttava oikeisiin ratkaisuihin tilanteen korjaamiseksi.

Mikäli taas yrityksellä on selkeä visio yrityksensä tulevaisuudesta, mahdollistavat yrityslainat myös varsin helpon tavan yrityksen kehittämiseen ja kasvattamiseen investoimiseksi, kunhan yrityksellä on vaadittavat suunnitelmat tukeakseen kehityshanketta.

Vertailussa vakuudettomat ja vakuudelliset yrityslainat

Kuten jo aiemmin mainitsimmekin, ei kannattavaa liiketoimintaa harjoittavan yrityksen kuulu joutua hidastamaan tahtiansa pienten vastoinkäymisten takia. Miltei jokainen yritys vaatii jossakin kohtaa pientä taloudellista järjestelyä, ja yrityslainat ovat tässä kohden monelle yritykselle huomattavasti parempi vaihtoehto kuin pelkkä säästökuuri. Yrityslainan mahdollistaessa paitsi toiminnan jatkumisen ennallaan, myös tarpeelliset hankinnat ja näiden kulujen kattamisen.

Markkinoilla olevat yrityslainat jaetaan kuitenkin kahteen eri tyyppiin, vakuudellisiin ja vakuudettomiin. Se kumpi lainatyyppi juuri sinun yrityksellesi on parempi, riippuu ensinnäkin yrityksesi kyvystä tarjota lainantarjoajalle kelpaavia vakuuksia. Yleisesti ottaen mahdollistavat vakuudelliset yrityslainat suuremmat lainasummat kuin vakuudettomat yrityslainat. Tämän vuoksi ovat vakuudelliset yrityslainat erinomainen vaihtoehto etenkin jo toimintansa vakiinnuttaneille yrityksille, jotka kykenevät tarjoamaan vakuudeksi jonkin yhtiön omistaman reaalivakuuden, kuten liiketilan tai jotakin yrityksen kalustoa.

On kuitenkin olemassa monia tapauksia, joissa vakuudettomat yrityslainat saattavat olla tilanteeseen sopivampi vaihtoehto. Tilanteessa, jossa yhtiö ei syystä tai toisesta kykene tarjoamaan vakuuksia lainantarjoajalle, ei yhtiön kuitenkaan tarvitse jäädä ilman rahoitusta. Etenkin nuoret yhtiöt, tai yhtiöt jotka toimivat toimialalla, jolla vakuudeksi kelpaavaa omaisuutta ei yhtiölle kerry, hyötyvät suuresti joustavuudesta jonka vakuudettomat yrityslainat mahdollistavat. Kaikki tarjoamamme vakuudettomat lainat vaativat kuitenkin henkilötakauksen, jossa henkilötakaaja tai takaajat sitoutuvat ottamaa yrityslainan vastuulleen tilanteessa, jossa yritys ei kykene lainaa maksamaan.

Millä perustein yrityslainaa myönnetään ja hinnoitellaan?

Eri lainantarjoajat omaavat täysin omat prosessinsa yrityslainojen myöntämisen suhteen, mutta nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että mikä tahansa yritys, jolla ei ole maksuhäiriömerkintää, voi saada yrityslainaa. Rahoituksen myöntämiseen vaikuttavat useat tekijät, joista tärkeimpinä kuitenkin yrityksesi taloudellinen tilanne, oletettu maksukyky, sekä tulevaisuudennäkymät. Yrityslainat ovat nimittäin myös lainantarjoajille varsin korkeariskinen tuote, joten myös he haluavat varmistua tarjoamansa rahoituksen menemisestä maksukykyiselle yritykselle, jonka tulevaisuudennäkymät sekä rahoituksen käyttökohde ovat selvät.

Kuten yrityslainojen myöntämiseenkin, myös yritykselle tarjottavan lainan suuruuteen sekä lainan hintaan vaikuttavat monet tekijät, tarkkojen laskumenetelmien kuitenkin erotessa eri lainantarjoajien välillä suurestikin. Suurena yksittäisenä tekijänä yrityksellesi tarjottavan lainasumman suurudessa ovat tarjoamasi vakuudet. Vakuudettomat yrityslainat ovat näet miltei aina kooltaan pienempiä kuin vastaavat vakuudelliset. Lainantarjoajien takaisinmaksuriskin ollessa vakuudettomien yrityslainojen tapauksessa huomattavasti suuremmat, eivät ne kykene tarjoamaan yhtä suurta lainasummaa kuin reaalivakuuksia vastaan.

Sekä hinnoitteluun että myöntämiseen vaikuttaa kuitenkin kokonaisvaltainen riskiarvio, joka pitää sisällään paitsi hakemasi yrityslainan käyttötarkoituksen, myös yrityksesi avainhenkilöt sekä taloudellisen tilanteen. Mikäli siis vakavarainen yritys hakee tarvitsee nopeasti lyhytaikaisen yrityslainan yllättävien kulujen kattamiseksi ja toiminnan pitämiseksi yllä, saattaa moni lainantarjoaja pitää kokonaisriskiä huomattavasti pienempänä verrattaessa kasvuyhtiöön, joka ei vielä ole kannattavuuttaan todistanut.

Tärkeitä huomioita ennen yrityslainan hakemista

Yrityslainat ovat erinomainen rahoitusmuoto, joka on skaalattavissa miltei mille tahansa yritykselle. Ennen yrityslainan hakemista on kuitenkin hyvä pitää mielessä muutamia tärkeitä asioita:

  • Muista kilpailuttaa lainatarjoukset (Rahoon älykäs rahoituspalvelu kilpailuttaa puolestasi parhaat lainatarjoukset )
  • Vertaile saamiesi lainatarjousten soveltuvuutta yrityksesi tarpeisiin( Tarjottu lainasumma, laina-aika)
  • Vertaile saamiesi lainatarjousten kokonaishintaa
  • Varmista yrityksesi maksukyky

Yrityslainojen vertaileminen kannattaa aina, sillä jokainen lainantarjoaja tekee rahoitettavasta yrityksestä oman riskianalyysinsa, johon lainatarjouksensa perustaa. Tämä tarkoittaa sitä, että eri rahoitusyhtiöiden tarjomat lainatarjoukset saattavat erota ehdoiltaan toisistaan huomattavastikin. Yrityslainat kilpailuttamalla pystyt siis paitsi löytämään yrityksesi tarpeisiin todella sopivan lainan, myös säästämään selvää rahaa ja saamaan edullisimman lainatarjouksen.

Miksi verrata yrityslainoja Rahoon avulla?

Rahoo tarjoaa yrityksellesi älykkään rahoituspalvelun, joka mahdollistaa erittäin helpon tavan yrityslainojen hakemiseen ja vertailuun. Rahoon avulla kykenet vertailemaan yrityslainat käyttötarpeesta riippumatta, lainojen suuruuksien vaihdellessa 1000 – 500 000 € välillä. Palvelumme tarkoituksena ei suinkaan ole tarjota sinulle ainoastaan yhtä lainatarjousta, vaan mahdollistaa yrityksellesi todella parhaan lainatarjouksen löytäminen. 

Rahoon toiminta perustuu useiden lainantarjoajien kilpailuttamiseen antamiesi tietojen perusteella, antaen käyttöösi hyvin nopeasti 5-10 erillistä tarjousta eri rahoitusyhtiöistä. Näin ollen säästät myös omaa aikaasi, älykkään sovelluksemme hoitaessa kilpailutuksen puolestasi. Rahoon antaessa kaikki tarjousta koskevat tiedot helposti luettavaksesi, mahdollistaa palvelumme myös nopean päätöksenteon.

Rahoo mahdollistaa yrityslainat myös nopeampaan tarpeeseen, sillä nopeimmat tarjoukset saat kauttamme heti. Yrityksesi tarpeisiin sopivan lainatarjouksen löytyessä palvelustamme saat parhaimmassa tapauksessa rahat yrityksesi tilille jo samana päivänä, kuitenkin viimeistään 2 pankkipäivän kuluessa. Näin pyrimme turvaamaan yrityslainat myös niille asiakkaille, joilla rahoituksen tarve on keskimääräistä kiirellisempi.