Rahoitus yritykselle – miten löytää oikea vaihtoehto?

28.05.2022

Sisällysluettelo

 1. Kuinka järjestää rahoitus yritykselle
 2. Mistä rahoitusta yritykselle
  1. Yrityslainat
  2. Laskurahoitus
  3. Business Finland / Ely-keskus / Finnveran takaus
  4. Pääomasijoitukset
  5. Joukkorahoitus
 3. Kuinka hakea rahoitus yritykselle helposti?

Jokainen yritys tarvitsee pääomaa, siitä ei ole kysymystäkään. Mikään liiketoiminta ei kykene ilman rahaa toimimaan, saatikka kasvamaan. Yritystoiminnan luonteesta riippuen ei kuitenkaan aina pääomaa ole mahdollista saada käyttöön juuri sillä hetkellä kun sitä kipeimmin tarvittaisiin. Olipa kyse sitten aloittelevan yrityksen laitehankinnoista ja alkuinvestoinneista, yrityksen juoksevista kuluista, jostakin yllättäen ilmaantuneesta menoerästä tai mahdollisuudesta investoida liiketoiminnan kehittämiseen, on yritykselläsi varmasti jokin selkeä käyttökohde pääomalle. Ongelmaksi tämä kuitenkin muodostuu siinä varsin yleisessä tilanteessa, jossa pääoma on suurimman tarpeen hetkellä sidottuna esimerkiksi suuren tilauksen tuotantokuluihin tai vaikkapa liiketoiminnalle välttämättömiin tuotantolaitteisiin. Tällaisissa tilanteissa ei ole syytä alkaa turhaan panikoimaan, saatikka säästelemään yrityksen potentiaalista, vaan ennemminkin pyrkiä löytämään tarpeisiisi soveltuva rahoitus yritykselle.

Rahoituksen avulla kykenet turvaamaan yrityksellesi riittävän pääoman, jotta yritys kykenee käyttökohteesta riippumatta kattamaan tarvittavat kulut. Vaikka monet yrittäjät edelleen pelkäävätkin tai vähintäänkin pyrkivät välttelemään lainarahan käyttöä viimeiseen asti, ei sen käyttöä nykyään tarvitse missään nimessä pelätä. Ennemminkin nykyään on suorastaan järkevää tutustua yritysrahoituksen mahdollisuuksiin, sillä vaikka yritykselläsi ei akuuttia tarvetta käyttöpääomalle olisikaan, mahdollistaa yritysrahoitus myös yrityksesi kasvun nopeuttamisen huomattavasti. Näin kykenet tehostamaan myös oman pääomasi investointia yritystoimintaan, kyetessäsi toteuttamaan huomattavasti suurempia kokonaisuuksia kuin pelkän oman pääoman avulla kykenisit.

Kuinka järjestää rahoitus yritykselle

Se kuinka itse rahoitus yritykselle järjestetään, ja mitkä kyseisen rahoituksen hakemista koskevat kriteerit ovat, riippuu valitun yritysrahoituksen muodosta. Ei siis voida antaa yksiselitteistä ohjetta siihen, kuinka jokaisen yritysrahoituksen muodon kanssa olisi mahdollista toimia. Tärkeää on kuitenkin olla varma siitä, että yrityksen liiketoiminta joko on kannattavaa jo tällä hetkellä tai sillä on vahvat edellytykset tulla kannattavaksi lähitulevaisuudessa. Kyseisen kriteerin kuitenkin kuuluisi olla itsestään selvä edellytys minkä tahansa liiketoiminnan harjoittamiselle, sillä kukapa tietoisesti täysin tappiollista liiketoimintaa tahtoisi edes harjoittaa.

Tämän lisäksi riippuu hakuprosessi sekä haettavan rahoituksen tyyppi vahvasti yrityksen liiketoiminnan sekä rahoitustarpeen luonteesta, sekä siitä, kykeneekö yritys tarjoamaan rahoittajalle reaalivakuuksia. Mikäli yrityksen liiketoiminta on jo kannattavaa, sillä on vahvat reaalivakuudet ja selvä käyttökohde, on tällöin useissa tapauksissa vakuudellinen yrityslaina järkevin vaihtoehto. Tällaista tilannetta ei kuitenkaan läheskään jokaisella rahoitusta tarvitsevalla yrityksellä edessään ole, rahoitustarpeiden ja saatavilla olevien vakuuksien sekä liiketoiminnan nykytilan vaihdellessa yritysten välillä varsin runsaasti.

Millä tavoin hakea rahoitus yritykselle?

Varsin tärkeänä kysymyksenä onkin se, mistä rahoitus yritykselle tulisi hakea. Tähän on liki mahdotonta antaa suoraa ja yksiselitteistä vastausta, mutta pyrimme tässä kappaleessa avaamaan aihetta hiukan ja helpottamaan näin ollen päätöksessä. Esittelemme seuraavaksi lyhyesti muutamia suosituimpia yritysrahoituksen muotoja, antaen esimerkkejä millaisiin tilanteisiin ja millaisille yrityksille ne sopivat. Sopiva ratkaisu yritysrahoitukselle saattaa myös yhdistellä eri rahoitusratkaisuja sekä omaa pääomaa. 

Yrityslainat

Lainaa yritystoiminnan erinäisiin tarpeisiin toiminnan aloittamisesta investointeihin on mahdollista saada lainan muodossa. Tällaista yrityslainaa myöntävät sekä pankit että erilaiset rahoitusyhtiöt. Yrityslainaa on nykyään mahdollista saada sekä perinteisessä muodossa vakuudellisena lainana reaalivakuuksia vastaan, että vakuudettomana lainana henkilötakausta tai takauksia vastaan.

 Yleisesti ottaen useimmissa tapauksissa edullisimpana tapana rahoittaa yritystoimintaa on vakuudellinen yrityslaina. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että yrityksesi kykenee tarjoamaan lainantarjoajalle vakuuksia. Kaikki yritykset eivät tähän kuitenkaan pysty, esimerkiksi yrityksen toiminnan luonteen tai nuoren iän vuoksi. Tällaisille yrityksille on kuitenkin nykyään tarjolla vakuudettomia yrityslainoja, jotka mahdollistavat lainan saamisen myös ilman reaalivakuuksia. Nämäkin lainat kuitenkin vaativat henkilötakauksen, tai joissakin tapauksissa useamman sellaisen. Luottoriskin ollessa vakuudettomassa lainassa korkeampi, tarkoittaa tämä yleisesti myös hieman vakuudellista yrityslainaa korkeampaa hintatasoa.

Laskurahoitus

Etenkin yrityksillä, jotka käsittelevät sellaisia tilauksia, joille joutuvat antamaan pitkiä maksuaikoja, saattaa eteen tulla tilanne, jossa yrityksellä ei ole riittävästi käyttöpääomaa, sen ollessa kiinni tilauksissa. Eräpäivien venyessä nykyään jopa useiden kuukausien päähän, etenkin kansainvälisessä kaupassa, saattaa juoksevien kulujen tai yllättävien menojen kattaminen käydä vaikeaksi. Tällaisessa tilanteessa yrityksen kassavirtaa on mahdollista tasoittaa helposti joko myymällä laskusaatavia rahoitusyhtiölle tai panttaamalla niitä luoton vakuudeksi. Näissä tilanteissa on kannattavaa harkita myös laskurahoitusta vaihtoehtona taatakseen rahoitus yritykselle.

Laskuja suoraan myytäessä, siirtyy koko laskusaatavan omistus luottoriskeineen kirjaimellisesti rahoitusyhtiölle. Rahoitusyhtiö hyvittää tällöin laskun summan vähennettynä omalla rahoituspalkkiollaan. Toisena vaihtoehtona on käyttää laskusaatavia vakuutena luotolle, jolloin saat laskusaatavan summaa hieman pienemmän määrän lainaa käyttöösi, jonka asiakas maksaa tässä tapauksessa pois rahoitusyhtiölle maksaessaan kyseisen laskun. Tällöin luottoriski pysyy kuitenkin yritykselläsi, jolloin joudut kattamaan luoton takaisinmaksun, mikäli asiakkaasi ei kykensikään maksamaan laskuaan.

Business Finland / Ely-keskus / Finnveran takaus

Business Finland sekä Ely-keskus ovat julkisia toimijoita, jotka kanavoivat sekä Euroopan unionin että valtion varoja yritysrahoituksen muodossa. Sekä Business Finland, että Ely-keskus tarjoavat yritykselle niin suoria avustuksia kuin lainaa. Ne tarjoavat yritysrahoitusta monessa eri muodossa, pääasiassa eri toimialojen pk-yrityksille, mutta tapauskohtaisesti myös muunlaisille yrityksille. Rahoitusta on saatavilla niin erilaiseen innovaatiotoimintaan kuin energiatehokkuuteen kuin erilaisiin vientitoimintoihinkin. Rahoitusta on siis saatavilla monenlaisille yrityksille, erilaisiin tarpeisiin.

Finnvera taas on Suomen valtion omistuksessa oleva erityisrahoitusyhtiö, jonka ensisijaisena tarkoituksena on tarjota yrityksille takauksia, lainoja, pääomasijoituksia sekä vientitakuita. Finnveran pääasiallisena tuotteina ovat kuitenkin pk-yritysten lainantakaukset sellaisissa tilanteissa, joissa yhtiön lainansaanti on kiinni reaalivakuuksien puutteesta. Joissakin tapauksissa toimii Finnvera kuitenkin myös täydentävänä rahoittajana tarjotessaan suoraa lainaa.

Pääomasijoitukset

Yritys voi saada pääomarahoitusta joko yrityksiltä, rahastoilta tai yksityishenkilöiltä eli enkelisijoittajilta. Pääomasijoittaja sijoittaa yritykseesi pääomaa, saaden yleensä vastaavan summan arvosta osakkeitasi. Tämä tarkoittaa siis, että saadessasi rahoitusta, luovut samalla osasta omistuksestasi yrityksessäsi. Toisaalta pääomasijoittajat tuovat yritykselle rahoituksen lisäksi myös laajat kontaktiverkostot sekä rutkasti ammattitaitoa. Vaikka pääomasijoittaja saakin itselleen osan yrityksen omistuksesta, saattaa se silti olla usealle yritykselle varteenotettava vaihtoehto hankkia rahoitus yritykselle. Etenkin sijoittajan mahdolliset tarjoamat konkreettiset edut, niin kontaktiverkoston kuin oman asiantuntijuutensakin avulla, saattavat tarjota suoranaista kilpailuetua markkinoilla.

Joukkorahoitus

Joukkorahoitukseen sisältyvät sekä erilaiset rahankeräykset, vertaislainatoiminta että jotkin pääomatyyppiset joukkorahoitukset. Joukkorahoituksen ollessa Suomessa vielä varsin varhaisella tasolla, ei tämä rahoitusmenetelmä ole kovinkaan tunnettu. Pääperiaatteena kaikissa joukkorahoituksen muodoissa on kuitenkin se, että yhden suuren sijoituksen sijaan, sijoittaa suuri joukko ihmisiä pienempiä summia yritykseen, joko lainan muodossa saaden korkotuottoa, tai suoran sijoituksen muodossa saaden vastineeksi esimerkiksi yhtiön osakkeita. Vertaislainamuotoinen joukkorahoitus on viime vuosina kasvanut varsin nopeaan tahtiin myös kotimaassamme, sen ollessa käytössä myös muita rahoitusmuotoja täydentävänä rahoituksena.

Kuinka hakea rahoitus yritykselle helposti?

Millaista rahoitusta yrityksesi sitten tarvitseekaan, on edessäsi varsinainen savotta, mikäli lähdet perinteiseen tapaan yksitellen kilpailuttamaan palveluita. Jokaisen rahoitusta tarjoavan toimijan kilpailuttaminen veisi tuhottomasti aikaa, joten et välttämättä saa parasta tarjousta, mikäli joudut karsimaan kilpailutettavista yhtiöistä. Huomattavasti tätä helpompi tapa on kuitenkin Rahoon älykkään verkkosovelluksen käyttö. Rahoon älykäs verkkopalvelu auttaa sinua kaikissa rahoitustarpeissasi, auttaen myös yritystukien ja avustusten haussa. Antaessasi sovellukselle tietoja tarpeistasi, osaa se neuvoa sinulle järkevimmän rahoitusmuodon. Palvelu myös kilpailuttaa useiden toimijoiden tarjoukset automaattisesti puolestasi, ilman minkäänlaisia sitoumuksia. Saat näin kaikki lainat selkeästi esitetyin ehdoin ja selkein hinnoin nähtävillesi, jotta kykenet vertailemaan kaikkia tarjouksia helposti.