Miten valita yrityksesi tarpeisiin soveltuva yritysrahoitus

28.05.2022

Riippumatta yrityksesi tarkemmasta luonteesta, on miltei varmaa että liki jokaiselle yrittäjälle tulee jossakin kohden vastaan tilanteita, jossa tarve pääomalle on suuri. Riippumatta siitä, tarvitseeko yrityksesi käyttöpääomaa juoksevien kulujen kattamiseksi, rahaa uuden tuotantokaluston hankintaan tai mahdollisuutta täysin uuden kehityshankkeen aloittamiseksi, löytyy jokaiselle yritykselle varmasti oikeanlainen yritysrahoitus. Alalla on kuitenkin Suomessa suuri ongelma: Yrittäjien epätietoisuus yritysrahoituksen monimuotoisuudesta.

Kuten mainittua, on yritysrahoitus liian monelle yrittäjälle edelleenkin täysin tuntematon liiketoiminnan osa-alue. Edelleen monet yrittäjät nimittäin yhdistävä yritysrahoituksen suoraan pankkilainoihin, useiden heistä edes tietämättä nykyisestä valikoimasta yritysrahoituksen ratkaisuja. Tilanne on varsin harmillinen, monen yrittäjän jarrutellessa yrityksen kasvua ja aloittaessa tiukkoja säästökuureja, ainoastaan sen vuoksi, että olettavat pankkilainan saamisen olevan joko turhan vaikeaa, sen suuruuden riittämätön tai jopa täysin mahdotonta vaikkapa vakuuksien puutteen vuoksi. 

Kaikkien yrittäjien onneksi ei tämä näkemys kuitenkaan vastaa yritysrahoituksen nykytilannetta.

Yritysrahoitus on monimuotoista

Yritysrahoituksen saaminen ei nykypäivänä onneksemme enää rajoitu ainoastaan pankkilainoihin, vaikka ne edelleen suosittu muoto yrityksen rahoittamiseksi ovatkin. Pankkilaina ei kuitenkaan jokaiselle yritykselle ole paras vaihtoehto, sillä pankit ovat tiukentaneet PK-yritysten rahoituksen myöntämistä etenkin vakuusvaatimusten osalta. Nykyiset yritysrahoituksen markkinat mahdollistavat kuitenkin täysin uudenlaiset ratkaisut yrityksesi tarpeiden ja hankkeiden rahoittamiseksi. 

Nykyään yritysrahoitus kattaa nimittäin pankkien ulkopuoliset rahoitusratkaisut, kuten rahoitusyhtiöt, vakuutusyhtiöt, joukkorahoituksen sekä pääomasijoittajat. Yritysten kasvutahdin ollessa yhä nopeampaa ja yritysten rahoitustarpeiden ollessa yhä yksilöllisempiä, on näiden rahoitusratkaisujen avulla mahdollista turvata yrityksesi yksilölliset rahoitustarpeet varmasti huomioon ottava yritysrahoitus.

Esittelemme muutamia yleisimpiä yritysrahoituksen vaihtoehtoja tässä artikkelissa. Yritysrahoitus on kuitenkin aina syytä miettiä juuri omien tarpeidesi mukaisesti, yksilökohtaisesti ilman yleistyksiä. Näin löydät varmasti omiin tarpeisiisi soveltuvan rahoitusmuodon.

Rahoitusyhtiöt

Mikäli tarvitset rahaa yrityksesi tarpeisiin nopealla aikataululla, ilman turhaa paperisotaa, on rahoitusyhtiöiden mahdollistama yritysrahoitus erinomainen vaihtoehto, käyttökohteesta riippumatta. Yrityksen on mahdollista hakea rahoitusta joustavasti niin käyttöpääomaksi kuin tiettyä hankintaa varten, riippuen yrityksen tarpeista. Rahoitusyhtiöt mahdollistavat niin vakuudettoman kuin vakuudellisen yritysrahoituksen hankkimisen helposti. 

Mikäli yrityksesi on tekemässä esimerkiksi tuotantovälineen, kuten jonkinlaisen laitteen tai koneen hankintaa, on usein rahoitusyhtiöiden kanssa mahdollisuutena käyttää myös kohderahoitusta, jossa rahoitettava kohde toimii myönnetyn lainan vakuutena. Tämäntyyppinen yritysrahoitus tunnetaan yleisesti osamaksuna tai leasing-rahoituksena.

Joukkorahoitus

Joukkorahoitus mahdollistaa suuren yksityisen sijoittajajoukon hyödyntämisen yrityksensä rahoitustarpeisiin. Tämä rahoitusmuoto perustuu siihen, että yksittäiset sijoittajat, jotka voivat olla joko yksityishenkilöitä tai yhtiöitä, lainaavat rahaa yritykselle korkoa vastaan, mikäli yritys päättää turvautua lainamuotoiseen joukkorahoitukseen.  Vaihtoehtoisesti sijoitusmuotoisessa joukkorahoituksessa yksityiset sijoittajat sijoittavat rahojaan yhtiöön, saaden vastineeksi sijoittamaansa summaa vastaavan määrän yrityksen osakkeita.

Joukkorahoituksen ollessa maailmalla jo varsin yleinen tapa yritysrahoitusta haettaessa, on se Suomessa vielä lapsenkengissä. Tämä yritysrahoituksen muoto on kuitenkin ottanut nyt vahvasti tuulta siipiensä alle, yleistyen nopeaan tahtiin. Yhä yleisemmäksi on myös kasvanut joukkorahoituksen käyttäminen muiden yritysrahoituksen muotojen täydentämiseksi, jolloin sillä täydennetään jo muualta saatua rahoitusta.

Pääomarahoitus

Pääomarahoitus tarjoaa yritykselle pelkän rahoituksen lisäksi yleensä myös vahvaa osaamista. Tässä yritysrahoituksen muodossa sijoittaa pääomasijoittaja rahaa yritykseen, saaden vastineeksi sijoittamaansa summaa vastaavan omistusosuuden yhtiöstä itselleen. Pääomasijoittajat eivät kuitenkaan yleensä rajoita tarjoamaansa tukea pelkkään rahoitukseen, vaan pyrkivät olemaan vahvana tekijänä yrityksen kasvattamisessa, hyödyntäen omaa osaamistaan ja omia kokemuksiaan.

Pääomasijoitus on etenkin Yhdysvalloissa, mutta myös kansainvälisesti nopeasti kasvanut tapa varmistaa yritysrahoitus sekä konkreettinen tuki yrityksen kasvun takaamiseksi. Pääomasijoittajat pyrkivät etsimään huomaansa yrityksiä, joissa näkevät suuren kasvupotentiaalin, ja joiden kasvua uskovat pystyvänsä auttamaan.

Vakuutusyhtiöt

Vakuutusyhtiöiden avulla on mahdollista järjestää yritysrahoitus joko takaisinlainan tai sijoituslainan muodossa. Takaisinlainassa vakuutusyhtiö voi lainata rahastoituja asiakasyhtiön vakuutusmaksuja takaisin asiakasyhtiölle. Takaisinlainat vaativat kuitenkin turvaavan vakuuden, jollaiseksi kelpaa muun muassa Pankin tai Finnveran takaus tai vakuutusyhtiön takausvakuutus. Sijoituslaina taas on perinteisempi yritysrahoitustuote, joka mahdollistaa esimerkiksi käyttöpääoman tai investointien rahoittamisen. Vakuutusyhtiöt tarjoavat sijoituslainoina myös heikommalla saamisetuoikeudella olevia välirahoituksia, jotka ovat hyvä ratkaisu esimerkiksi yritysjärjestelyiden rahoittamiseksi. Tämäntyyppisiä lainoja kutsutaan mezzine- tai juoniori -lainoiksi.

Factoring eli laskurahoitus

Mikäli yrityksellä on rahoitustarvetta käyttöpääoman muodossa, on saatavavakuudellisen rahoituksen eli myös laskurahoituksena ja factoring-rahoituksena tunnetun yritysrahoituksen käyttö vaihtoehtona. Factoring-rahoitus perustuu siihen, että yritys myy tai siirtää laskusaatavansa rahoittajalle, jolloin rahoittaja maksaa rahoitusosuuden yrityksen tilille heti tai sopimuksen mukaan. Rahoittajalle siirretyt laskusaatavat toimivat tällöin luoton vakuutena, mahdollistaen yrityksellesi nopean pääsyn käyttöpääomaan.

Julkisyhteisöt

Suomessa yritystoimintaa on perinteisesti rahoitettu myös erilaisten julkisyhteisöiden kautta. Tällaisia Euroopan unionin ja valtion varoja yritysrahoituksena kanavoivia toimijoita ovat esimerkiksi Business Finland sekä ELY-keskus. Näiden lisäksi on valtion omistuksessa oleva rahoituslaitos Finnvera yritysrahoituksen tärkeä toimija, vaikka sitä ei julkisyhteisöksi luokitellakaan.

ELY-keskus eli Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen mahdollistama yritysrahoitus voidaan jakaa muun muassa kehittämisavustukseen sekä maaseudun yritysrahoitukseen. Näistä kehittämisavustusta myönnetään pääasiassa joko nykyisten liiketoimintojen kehittämiseksi tai täysin uusien liiketoimintamallien luomiseksi. Maaseudun yritysrahoitus taas on nimensä mukaisesti maaseudun yrittäjyyden lisäämiseksi ja tukemiseksi tarkoitettu yritysrahoitus, joka pyrkii näin myös ylläpitämään maaseudun elinvoimaa.

Kuinka hakea yrityksellesi yritysrahoitus?

Kuten juuri listasimme, ovat yritysrahoituksen mahdollisuudet nykyään varsin runsaat. Yrityksesi tähtäimessä oleva yritysrahoitus on siis ainoastaan hakemuksen päässä. Yritysrahoituksen hakeminen saattaa kuitenkin monien yrittäjien mielestä vaikuttaa ylitsepääsemättömältä prosessilta. Tässäkään tilanteessa ei kuitenkaan ole syytä paniikkiin, sillä havittelemasi yritysrahoitus on pyritty nykyään tehdä myös hakuprosessinsa osalta helpoksi. 

Valitsemastasi yritysrahoituksesta riippuen, on rahoituksen hakeminen verkosta nykyään mahdollista miltei kaikissa vaihtoehdoissa. Se, kuinka suoraviivainen tämä prosessi sitten on, riippuu paitsi valitsemastasi yritysrahoituksen muodosta, myös valitsemastasi rahoittajasta, rahoituksen käyttötarkoituksesta sekä yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Mikäli taas haet rahoitusta käyttöpääoman sijasta johonkin rahoitettavaan hankkeeseen, vaaditaan monessa yritysrahoituksen muodossa pääsääntöisesti tarkka kuvaus tästä hankkeesta, sekä suunnitelma hankkeen kokonaisrahoituksen muodostumisesta. 

Miten yritysrahoitus myönnetään?

Itse hakuprosessin eteneminen riippuu myös vahvasti valitsemastasi rahoitusmuodosta, nopeimpien automaattisten rahoituspäätösten saapuessa sinulle miltei välittömästi, osan rahoitusmuodoista vaatiessa suurempaa paperisotaa, mahdollisia puhelinneuvotteluja tai rahoittajan tapaamista. Yritysrahoitus on kuitenkin aina nopeampaa ja helpompaa hankkia, mikäli varmistut jo enne hakuprosessia rahoitettavan kohteen tarkasta luonteesta, yrityksen liiketoiminnan tulevaisuudennäkymistä, yrityksen nykyisestä taloustilanteesta sekä yrityksen johtohenkilöiden luotettavuudesta. Näin ollen on yritysrahoituksen myöntäminen myös nopeampaa ja helpompaa myös rahoittajalle, kaikkien tietojen ollessa helposti saatavilla, mikäli tämä niitä kaipaa.

Yritysrahoituksen saamisessa on myös ensisijaisen tärkeätä, että yhtiöllä ei saa olla maksuhäiriömerkintöjä. Maksuhäiriömerkinnät yhtiön historiassa tai muut epäkohdat yhtiön toiminnassa estävät hyvin suurella todennäköisyydellä yritysrahoituksen myöntämisen. Mikäli yhtiön johtohenkilöillä on kytköksiä muihin maksuhäiriömerkintöjä saaneisiin yrityksiin, otetaan myös tämä usein huomioon yritysrahoitusta haettaessa, sen saattaessa myös estää rahoituksen saamisen.