Laskut rahaksi – kuinka taata yrityksesi maksukyky?

28.05.2022

Miltei jokainen yrittäjä joutuu uransa jossakin vaiheessa kohtaamaan tilanteen, jossa laskusaatavien eräpäivät karkaavat pitkälle tulevaisuuteen, mutta tarve käyttöpääomalle on kuitenkin jo heti. Tämä saattaa äkillisesti johtaa tilanteisiin, joissa yrityksesi likviditeetti on varsin heikko, juuri silloin kun tarve rahalle sattuisi olemaan suurin. Mikäli joudut asettamaan tiukalla budjetilla varojesi käyttökohteita tärkeysjärjestykseen, saattavat varsin tarpeelliset investoinnit pikaisesti jäädä tekemättä. Järkevin ratkaisu ei kuitenkaan välttämättä aina ole vaihteen lyöminen pienemmälle ja säästökuurin aloitus, vaan kassavirran tasaaminen hyödyntämällä laskut rahaksi.

Laskut rahaksi -palveluiden avulla kykenee yrityksesi turvaamaan käyttöpääomansa saatavuuden myös tilanteissa, joissa laskusaatavien eräpäivät karkaavat hamaan tulevaisuuteen. Etenkin yksittäiseen rahavirtaan tottuneille, ainoastaan muutamien asiakasyritysten uskollista joukkoa palveleville yrityksille saattavat pidentyneet toimeksiannot ja laskutusvälit aiheuttaa varsin kovia likviditeettiongelmia. Juoksevien kulujen pysyessä ennallaan, on yritystoiminta varsin vaikeaa ilman jatkuvaa kassavirtaa ja saatavilla olevaa pääomaa.

Millaiselle yritykselle palvelut sopivat?

Sekä laskusaatavien rahoitus, että laskujen myyminen ovat erinomaisia vaihtoehtoja muuttaa laskut rahaksi, käytännössä mille tahansa yritykselle. Etenkin palvelut sopivat kuitenkin sellaisille yrityksille, jotka kokevat kassavirrassaan suurta vaihtelua syystä tai toisesta, ja haluavat näin ollen turvata maksukykynsä tilanteesta riippumatta. Esimerkiksi aloilla, joilla tilaukset ovat pääasiallisesti suuria ja maksuajat pitkiä, saattavat etenkin pienemmät yritykset törmätä ongelmiin jo toimintansa rahoittamisessa. Vaikka yrityksesi kykenisi juoksevista kuluista selviytymään, aiheuttaa kassavirran katkonaisuus ja siirtyminen aina vain kauemmaksi tulevaisuuteen ongelmia viimeistään siinä vaiheessa, kun yrityksen tulisi pystyä investoimaan toimintansa kehittämiseen. 

Käyttämällä laskujen myynti- tai laskusaatavarahoituspalveluja, kykenee yrityksesi turvaamaan nopeamman kassan kiertonopeuden, sekä samalla varmistamaan, ettei koko yrityksen käyttöpääoma ole kiinni myyntisaatavissa. Esimerkiksi yrityksillä, joiden toiminta on sesonkiluontoista, mahdollistavat sekä laskusaatavarahoitus että laskujen myyminen tasaisen kassavirran, jolloin yritys ei joudu sinnittelemään pitkiä aikakausia ilman kassavirtaa. Ja kuten aiemmin mainittua, pitämällä huolta yrityksesi maksukyvystä, kykenet myös edesauttamaan oman yrityksesi kasvua. Pitämällä huolen, että rahaa on mahdollista käyttää myös tarpeellisiin tuottavuutta nostaviin investointeihin, kykenee yritys jatkamaan kasvusuuntaansa.

Laskusaatavarahoitusta ja laskujen myymistä on kuitenkin käyttöpääoman turvaamisen lisäksi mahdollista hyödyntää myös konkreettisena kilpailuetuna yrityksellesi. Etenkin yhä globalisoituvilla markkinoilla osaavat asiakasyritykset arvostaa varsin suuresti sellaisia yrityksiä, jotka kykenevät tarjoamaan riittävän pitkiä maksuaikoja. Etenkin suurempien tilausten yhteydessä ovat pitkät, jopa yli 60 päivän maksuajat jo varsin tavanomaisia. Ilman laskusaatavarahoitusta tai laskujen myyntiä, on useiden yritysten varsin vaikeaa kyetä tavanomaisen toiminnan ohessa näin pitkiä maksuaikoja tarjoamaan, säästämättä kuitenkaan mistään muusta käyttökohteesta.

Millä tavoin voit saada laskut rahaksi?

Laskut rahaksi -palvelut voidaan karkeasti jakaa kahteen luokkaan: laskujen myyntiin ja laskusaatavien rahoitukseen. Molemmat kyseisistä palveluista voidaan lukea käyttöpääomarahoituksen muodoksi. Molemmat palvelut pyrkivät tarjoamaan yritykselle saman lopputuloksen, eli tasoittamaan yrityksen kassavirtaa laskusaatavien eräpäivien välillä ja parantaen näin ollen likviditeettiä myös aikoina, jolloin se muulloin saattaisi olla heikko. Tärkeimpänä erona kyseisten rahoituspalveluiden välillä on itse luottoriskin kantava taho. Laskujen myynnissä luottoriski siirtyy rahoituslaitokselle, asiakasyrityksen myydessä laskun kokonaisuutenaan, kun taas laskusaatavien rahoituksessa panttaa asiakas laskunsa rahoitusyhtiölle vastineeksi saatavasta luotosta, luottoriskin pysyessä tällöin täysin asiakasyrityksellä. 

Laskut rahaksi laskusaatavien rahoituksella 

Käyttämällä jotakin laskusaatavien rahoitusta tarjoavista palveluista, kykenee yrityksesi helposti saamaan lainaa panttaamiaan erääntymättömiä myyntilaskuja vastaan. Tällöin saat pääoman heti käyttöösi ja luotto maksetaan takaisin heti asiakasyrityksen maksaessa kyseisen laskun. Laskusaatavarahoituksessa yhtiöt rahoittavat pääasiassa heti rahoituksen myöntämisen jälkeen osan laskun summasta, yleisesti ottaen jopa 80-90 prosenttia, ja loput asiakkaasi suorittaessa maksun rahoitusyhtiölle. Tästä välistä ottaa laskurahoitusta tarjoava rahoitusyhtiö kuitenkin oman palkkionsa, kyseisen rahoituskulun suuruuden vaihdellessa pääosin 2-4 prosentin välillä.

Laskusaatavarahoitusta laskujen myymiseen verrattaessa, kantaa laskuja myyvä yritys aina rahoituksen todellisen luottoriskin. Laskusaatavarahoituksessa myönnettävä rahoitus on nimittäin aina laina, joka pitää maksaa takaisin. Mikäli asiakasyritys ei nimittäin kykene maksamaan laskuaan rahoitusyhtiölle, on laskuja myyvä yritys pääsääntöisesti vastuussa kyseisen maksun suorituksesta. Tarkemmat ehdot saat kuitenkin aina tietää tapauskohtaisesti, rahoitussopimuksesta ja rahoituksen myöntäjästä riippuen. 

Laskujen myynti 

Laskujen myyminen on vaihtoehtoinen tapa muuttaa laskut rahaksi, rahoittamaan yrityksen käyttöpääomaa ja tasaten näin ollen kassavirtaa. Toisin kuin laskusaatavarahoituksessa, jossa rahoitus perustuu laskusaatavien panttaamiseen lainan vakuudeksi, perustuu laskujen myynti kirjaimellisesti laskusaataviesi myymiseen rahoitusyhtiölle. Laskujen myynnissä saat suoraan hieman laskun kokonaissummaa pienemmän rahasumman yrityksesi tilille. Kokonaissummasta vähennettävä rahoituspalkkio on aina tapauskohtainen ja perustuu rahoitusyhtiön riskiarvioon, joka toteutetaan yhtiöiden luottoluokituksen perusteella. 

Pääasiallisena erona laskusaatavarahoitukseen on siis laskusaatavan omistuksen siirtyminen rahoitusyhtiölle kokonaisuudessaan, jolloin myös luottoriski poistuu laskun myyneeltä yritykseltä. Mikäli asiakasyrityksesi ei siis kykenisikään laskuaan maksamaan, ei maksamatta jäänyt lasku enää ole sinun vastuullasi, vaan rahoitusyhtiön selvitettävänä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yritykset kykenisivät tarjoamaan tällä tavoin pitkää maksuaikaa myös sellaisille yrityksille, joiden maksukyky on kyseenalainen. Rahoitusyhtiöt eivät pääsääntöisesti rahoita sellaisia laskuja, joissa asiakkaan maksukyky on millään tapaa kyseenalainen. Asiakkaan maksukyvyn ja luottotietojen on oltava siis rahoitusyhtiön kriteereiden sanelemissa rajoissa.

Kuinka haet laskut rahaksi-palveluja?

Mikäli yrityksesi kokee laskusaatavien rahoituksen tai laskujen myymisen ajankohtaiseksi, tulee sinun kilpailuttaa rahoitusyhtiöiden tarjontaa, jotta saisit yrityksellesi sopivat rahoitusehdot. Aiemmin on pääsääntöisenä toimintatapana tässä tapauksessa ollut kysyä jokaiselta yhtiöltä rahoitustarjousta yksitellen. Kyseinen toimenpide kuitenkin pakottaa sinut joko rajaamaan kilpailuttamiesi yhtiöiden määrää, tai varaamaan tolkuttoman määrän aikaa kyseiseen prosessiin. Nykyään on kuitenkin jokaisen yrittäjän onneksi olemassa huomattavasti tehokkaampi ja nopeampi palvelu, joka mahdollistaa monien rahoitusyhtiöiden kilpailuttamisen kerralla, helpon verkkosovelluksen avulla. Tällainen palvelu on täysin kotimainen Rahoo, joka älykkään verkkosovelluksensa avulla kykenee tarjoamaan jokaiselle yritykselle parhaat rahoitustarjoukset.

Rahoon verkkosovellus kilpailuttaa yrityksesi tarpeiden mukaisin kriteerein useiden yhtiöiden tarjoukset, jolloin saat varmasti parhaan mahdollisen tarjouksen, juuri sinun tarpeisiisi sopivin ehdoin. Kun Rahoo on kerännyt tarjoukset, esittelee se ne sinulle selkeässä ja helppolukuisessa muodossa, jolloin jokaisen vaihtoehdon todelliset ehdot ja todellinen hinta selviävät sinulle helposti, eikä mitään jää hämärän peittoon. Sinun ei myöskään tarvitse huolehtia siitä, sopivatko juuri sinun laskusaatavasi vakuudeksi laskusaatavarahoitukseen tai myytäväksi. Rahoo nimittäin pitää huolen siitä, että rahoitusyhtiöiden määrittämiä ehtoja laskuista seurataan. Yhtiöillä on nimittäin omat käytäntönsä siitä millaisia laskuja ne suostuvat käyttämään rahoituksen vakuutena tai ostamaan.