Miten turvata yrityksesi käyttöpääoma laskurahoituksella?

28.05.2022

Useat yrittäjät tuntevat tilanteen, jolloin yrityksen tilillä ei yksinkertaisesti ole riittävästi rahaa juuri silloin, kun sitä eniten tarvittaisiin. Tämä tilanne on varsin yleinen esimerkiksi sellaisilla yrityksillä, jotka eivät ole vielä pystyneet yritykselle taloudellista puskuria kerryttämään sekä yrityksillä, joiden toiminta rakentuu suurten yksittäisten tilausten ympärille, jolloin myös maksuajat ovat runsaasti pidempiä. Näissä tilanteissa saattavat yrityksen juoksevat kulut koitua varsin vaikeiksi maksettaviksi, kassan ollessa tyhjä odotellessasi myyntisaatavia. Tähän tilanteeseen päätymistä ei kuitenkaan tarvitse nykyään pelätä, sillä laskurahoitus tarjoaa tilanteeseen helpon ja luotettavan ratkaisun.

Laskurahoitus saattaa monelle yrittäjälle olla täysin tuntematon konsepti, useiden yritysten edelleen olettaessa perinteisen pankkilainan olevan ainoa rahoitusmahdollisuus luottokortin ohella. Laskurahoitus tarjoaa yrityksille helpon tavan kassavirran tasaamiseen ja käyttöpääoman hankkimiseksi myyntisaatavia odotellessa. Se perustuu lainan myöntämiseen yrityksesi myyntisaatavia vastaan, jolloin yrityksesi saa välittömästi rahaa käyttöönsä ja kykenee jatkamaan normaalia toimintaansa myös myyntisaatavia odottaessaan. 

Laskurahoitus on nostanut suosiotaan erityisesti viime aikoina, johtuen kasvavasta paineesta maksuaikojen pidentämiseksi. Suomessa maksuajat ovat yrityspuolella venyneet jopa kahteen kuukauteen, mutta mikäli kehitys seuraa muun Euroopan markkinoita, nähdään siellä jo nyt jopa kolmen kuukauden maksuaikoja. Asiakasyritysten viivyttäessä maksua usein maksuajan salliman ajan mukaisesti mahdollisimman kauas tulevaisuuteen, tarkoittaa tämää myyntisaataviaan odottavalle yritykselle pitkää rakoa likviditeetissä, kulujen ollessa kuitenkin jatkuvat.

Millaiselle yritykselle laskurahoitus sopii parhaiten?

Laskurahoitus sopii käytännössä millaiselle yritykselle tahansa, mutta tietynlaiset yritykset hyötyvät sen käyttöönotosta huomattavasti enemmän kuin muut. Erityisesti aloilla, joissa tilaukset ovat rahallisesti suuria, on varsin tavallista että maksuajat ovat pitkiä eivätkä asiakasyritykset maksa laskua yhtään aikaisemmin kuin maksuaika velvoittaa. Tällaisilla aloilla, etenkin pienemmissä yrityksissä, jotka eivät kykene useita tilauksia samaan aikaan käsittelemään, saattaa rahan tarve koittaa jo kauan ennen eräpäivää. Tällaisilla aloilla saattavat vielä yrityksen juoksevat kulut olla kooltaan varsin suuret, jolloin käyttöpääoman tarve saattaa ajoittain yllättää paljon odotettua aiemmin.

Myös yritykset, joiden liiketoiminta ajoittuu pääosin tietyille sesongeille, saattaa laskurahoitus toimia suurena apuna kassavirran tasoittamisessa myös hiljaisemmilla ajanjaksoilla. Näin kykenee yritys jatkamaan normaalia toimintaansa tai investoimaan varojansa huomattavasti tehokkaammin myös sesongin ulkopuolella. Tämän lisäksi mahdollistaa laskurahoitus myös huomattavasti perinteistä lainaa joustavamman ja nopeamman maksun, itse hakuprosessien hoituessa helposti ja nopeasti verkossa.

Laskurahoituksen hyödyt

Laskurahoituksen soveltuessa käytännössä miltei minkä tahansa yrityksen arkea helpottamaan, ovat sen tarjoamat hyödyt moninaiset. Luonnollisesti tärkeimpänä hyötynään mahdollistaa laskurahoitus yrityksille jatkuvan käyttöpääoman ja tasoittaa näin myös yrityksen kassavirtaa, mahdollistaen yrityksen toiminnan myös aikoina, jolloin rahaa ei muulloin yritykseen virtaisi. 

Muita hyötyjä, joita laskurahoitus yrityksellesi tarjoaa ovat muun muassa mahdollisuus tarjota asiakkaillesi pidempiä maksuaikoja, parantaen näin kilpailukykyäsi markkinoilla ja mainettasi asiakkaiden keskuudessa sekä mahdollisuus tehdä investointeja ilman ylimääräisten lainojen hakemista. Saadessasi laskurahoituksen avulla rahat tilillesi nopeasti, kykenet täydentämään yrityksesi varastoa ja maksamaan palkat sekä muut juoksevat kulut suoraan kassasta. 

Laskurahoitus tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden säilyttää yrityksen reaalivakuudet esimerkiksi investointien rahoitusta varten. Laskurahoituksessa vakuudeksi nimittäin riittävät itse myyntisaatavat sekä mahdollinen henkilötakaus. Näin mahdollistat yrityksellesi huomattavasti suuremman joustovaran tulevia rahoituksia haettaessa, kun et sido niitä kiinni käyttöpääomasi rahoittamiseksi.

Laskurahoitus onnistuu nykyään myös erittäin helposti, sillä yritys voi nykyään toimittaa laskut myös verkkolaskuina rahoitusyhtiölle. Näin ollen onnistuu myös rahoituksen saaminen huomattavasti nopeammin, ja yrityksesi ei joudu tuhlaamaan turhaa aikaa laskujen lähettelyn kanssa.

Laskurahoitus on joustavaa myös määrällisesti. Se mahdollistaa paitsi yksittäisten laskujen rahoittamisen tai vaikkapa pidempiaikaisen sopimuksen solmimisen kaikkien yrityksen laskujen rahoittamiseksi. Tämän lisäksi jotkin rahoitusyhtiöt tarjoavat laskurahoituksen yhteydessä myös kokonaisvaltaisempia palveluita yrityksen laskutuksen hoitamiseen. Nämä palvelut saattavat sisältää käytännössä kaiken laskutukseen liittyvän, lukuunottamatta itse laskujen lähettämistä. Vaikka kyseiset palvelut luonnollisesti oman hintansa vaativat, saattavat jotkin yritykset kokea palvelun tarjoaman helpotuksen reilusti hintaa arvokkaammaksi.

Paljonko laskurahoitus maksaa?

Laskurahoituksen, kuten miltei minkä tahansa muunkin yritysrahoituksen muodon tarkat kulut ovat aina tapauskohtaiset, rahoitusyhtiöiden tehdessä aina kokonaisvaltaisen katsauksen yrityskohtaisesti. Itse laskurahoituksen kulujen lisäksi määritellään tapauskohtaisesi myös rahoitusaste.  Vaikka laskurahoituksen tarkat kustannukset eroavatkin eri rahoitusyhtiöiden ja lainaa hakevien yritysten välillä, perustuu sen kustannusrakenne kuitenkin rahoitusyhtiöstä riippumatta tiettyihin pääpiirteisiin. Yleisesti ottaen laskurahoituksen kulut rajoittuvat rahoituspalkkioon, joka on laskun kokonaissummaan sidoksissa oleva prosentuaalinen kulu. Yleensä tämän rahoituskulun suuruus vaihtelee 2-4 prosentin välillä, mutta tämäkin vaihtelee aina tapauskohtaisesti.Itse myönnettävien lainojen rahoitusasteen voidaan lainarahoituksen tapauksessa olettaaa  tyypillisesti olevan jopa 90 prosenttia, senkin kuitenkin vaihdellessa tapauskohtaisesti. Saamasi laskurahoitustarjouksen hintatasoon sekä sinulle tarjottuun rahoitusasteeseen vaikuttaa rahoitusyhtiön sinulle antama luottoluokitus, jonka mukaan yhtiö laskee yrityksesi riskitason, suhteuttaen oman palkkiotasonsa ja myöntämänsä rahoituksen suuruuden siihen. Tähän vaikuttavina tekijöinä ovat niin yrityksesi toimiala, taloudellinen tilanne, kuin asiakassuhteiden kesto. Esimerkiksi pitkäaikaisten asiakassuhteiden ja suurten, vakavaraisten asiakkaiden laskusaatavat ovat riskeiltään matalampia rahoitusyhtiöiden silmissä. 

Yritysten on laskurahoitusta käyttäessään pidettävä aina mielessä myös se, että toisin kuin laskujen myynnissä, säilyy laskurahoituksessa luottoriski sinun yritykselläsi. Mikäli asiakasyrityksesi ei jostakin syystä kykene laskua maksamaan, joudut silti maksamaan rahoitusyhtiölle saamastasi rahoituksesta. Tästä syystä on laskurahoitus kuitenkin pääsääntöisesti laskujen myymistä halvempaa ja herkemmin myönnettävää.

Kuinka voit hakea laskurahoitusta?

Laskurahoitus soveltuu käytännössä mille tahansa suomalaiselle yritykseltä, joka haluaa rahoittaa myyntisaataviaan. Rahoitettavien laskujen suhteen on kuitenkin sovellettavissa paitsi yleisiä kriteereitä myös rahoitusyhtiökohtaisia kriteereitä. Pääsääntöisesti on rahoitettavien laskujen oltava rahoitushetkellä erääntymättömiä ja riidattomia, eli asiakas ei ole saanut reklamoida laskua. Nämä vaatimukset saattavat joissakin tapauksessa kuitenkin käydä epäselviksi, etkä tällöin saa varmuutta ovatko laskusi rahoitettavissa. Myös rahoitusyhtiöiden kilpailutus on varsin työlästä, mikäli teet sen täyttämällä hakemukset yksitellen jokaisen yhtiön verkkosivuilla. Tässä tilanteessa tuo Rahoon älykäs verkkosovellus suuren helpotuksen yrityksille.

Älykkään verkkosovelluksemme avulla kykenet kilpailuttamaan alan johtavat laskurahoitusta tarjoavat rahoitusyhtiöt helposti ja nopeasti. Rahoo säästää sinulta myös runsaasti aikaa, sillä avullamme et joudu enää kilpailuttamaan yksitellen kaikkia rahoitusyhtiöitä, vaan sovelluksemme kilpailuttaa ne automaattisesti puolestasi. Se ottaa huomioon yrityksesi luonteen sekä tarpeet laskurahoituksen suhteen. Tämän lisäksi varmistaa palvelumme aina, että laskut jotka aiot rahoittaa ovat rahoituskelpoisia, jolloin sinun ei myöskään tarvitse itse pyrkiä tulkitsemaan rahoitusyhtiöiden kriteereitä laskujen rahoituskelpoisuuden suhteen.