Lainaa yritykselle – mitä kaikkea syytä ottaa huomioon?

28.05.2022

Sisällysluettelo:

1. Joustavaa lainaa yritykselle
2. Miksi hakisit lainaa yritykselle
3. Mistä lainaa yritykselle ilman vakuuksia
4. Millaisiin kuluihin varautua hakiessasi lainaa yritykselle?
5. Kuinka voit hakea lainaa yritykselle?

Joustavaa rahoitus yrityksellesi

Viimeinen vuosi on koetellut liki jokaista toimialaa, ajaen monia yrittäjiä tiukalle. Vallitseva tilanne on myös osoittanut monelle yrittäjälle karun todellisuuden siitä, kuinka äkkiä voivatkaan taloussuhdanteet vaihdella ja aiemmin varmoiksi mielletyt toimialat joutua tiukoille poikkeusoloissa. Yhä useampi yritys on ymmärtänyt taloudellisen puskurin tärkeyden näissä poikkeusoloissa, saatavien ollessa huomattavasti aiempaa epävarmempia. 

Yritykset eivät ole kuitenkaan jääneet lepäämään laakereilleen, vaan mukautuneet nopeasti uuteen poikkeukselliseen tilanteeseen, tarjoten täysin uudenlaisia tuotteita ja palveluita, jotka palvelevat nykyisissä oloissa nousseita uusia tarpeita ja haluja. Tämä uudistumisprosessi ei kuitenkaan ole ilmainen, vaan vaatii tapauskohtaisesti mahdollisesti suuriakin investointeja. Tällaisina aikoina ovat perinteiset rahoitusväylät kuitenkin huomattavasti tiukempia niin tarjoamansa lainan suuruudesta kuin vaatimistansa vakuuksista, oletetun riskitason ollessa aiempaa suurempi. Näissä tapauksissa tarvitset joustavaa lainaa yritykselle.

Hakiessasi joustavaa lainaa yritykselle, on perinteisten pankkien lisäksi syytä ottaa vertailuun myös muita rahoitusvaihtoehtoja. Joillekin yrityksille saattavat perinteiset pankit olla jopa poissuljettu vaihtoehto, niiden nostaessa vakuusvaatimuksiaan jatkuvaan tahtiin markkinoiden volatiliteetin kasvaessa. Monessa tapauksessa parempi tapa hakea lainaa yritykselle onkin muiden rahoituspalvelujen käyttö. Älykkään ja helppokäyttöisen verkkopalvelumme avulla saat parhaat lainatarjoukset alan johtavilta rahoitusyhtiöiltä.

Miksi hakisit lainaa yritykselle?

Mahdollisia käyttökohteita yrityslainalle on lukemattomia, riippuen täysin yrityksen omasta tilanteesta ja omista tarpeista. Perustavanlaatuisena syynä hakiessasi lainaa yritykselle on kuitenkin luonnollisesti ulkoisen rahoituksen tarve. Monet yritykset ovat kuitenkin juuttuneet vanhoihin mielikuviin lainarahan pahuudesta ja vaaroista, rajoittaen liiketoimintansa potentiaalia. Nämä vanhat mielikuvat yrityslainoista on syytä kumota alkuunsa, sillä liki jokainen yritys kykenee hyötymään moderneista, joustavista ja ennen kaikkea edullisista tavoista hakea lainaa yritykselle. 

Hakemalla lainaa yritykselle kykenet mahdollistamaan suurimman mahdollisen potentiaalisi hyödyntämällä ulkoista rahoitusta, jolla kykenet siivittämään yrityksesi kasvun ja kehityksen vauhtiin. Yrityslaina nimittäin tarjoaa huomattavasti laajemmat mahdollisuudet kehityshankkeisiin investoimiseen sekä tarpeellisen kaluston ostamiseen ja henkilöstön palkkaukseen kuin yksinomaan yrityksen omalla varallisuudella olisi mahdollista.

Kuten aiemmin mainittua, on yrityksille nykyään myös yhä tärkeämpää kyetä mukautumaan vallitseviin markkinaolosuhteisiin ja nopeasti muotoaan muuttavaan kysyntään. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että yrityksillä ei ole varaa hidastella suurienkaan muutosten toimeenpanossa, mikäli ne haluavat säilyttää asemansa markkinoilla. Muuttuvat olosuhteet saattavat toisaalta tarkoittaa myös heikentynyttä kassavirtaa ja pikaista tarvetta käyttöpääomalle liiketoiminnan pyörittämiseksi. Tällaiseen käyttöpääoman tarpeeseen on mahdollista hakea edullista lainaa yritykselle, edellyttäen yrityksen harjoittaman liiketoiminnan olevan myös jatkossa kannattavaa.

Kuinka hakea yrityslainaa ilman vakuuksia?

Haettaessa lainaa yritykselle perinteiseen tapaan pankista, on aina oletuksena että yritys kykenee tarjoamaan pankille tämän vaatimusten mukaiset reaalivakuudet sekä henkilötakaukset. On kuitenkin olemassa lukuisia tilanteita, joissa syystä tai toisesta ei yritys kykene tarjoamaan pankille riittäviä vakuuksia. Näissä tilanteissa on pankkilainan saaminen erittäin haastavaa ja yleensä myös täysin mahdotonta. Näissäkin tilanteissa kykenet kuitenkin hakemaan lainaa yritykselle muilta lainantarjoajilta.

Vakuudeton yrityslaina tulee kyseeseen sellaisissa tapauksissa, joissa yrityksellä ei ole minkäänlaisia reaalivakuuksia, joita olisi mahdollista käyttää lainan vakuutena. Mahdollisia tilanteita, joissa yrityksellä ei reaalivakuudeksi kelpaavaa omaisuutta ole, on olemassa useanlaisia. Esimerkkinä käytettäköön juuri perustettua yritystä, joka vasta hakee lainaa toimintansa aloittamiseksi. Tällaiselle yritykselle ei ole kertynyt todennäköisesti vielä minkäänlaisia omistuksia. Tällöin vaihtoehdoiksi jäävät osamaksurahoitus, jossa rahoitettava kohde toimii vakuutena sekä joustava vakuudeton yrityslaina.

 Mikäli tarvittavana hankintana on esimerkiksi jokin yksittäinen laite tai kone, saattaa osamaksurahoitus olla toimiva ratkaisu. Vakuudeton yrityslaina tarjoaa yrityksellesi kuitenkin huomattavasti kattavammat ja joustavammat mahdollisuudet toiminnan rahoittamiseksi. Mikäli yritys tarvitsee rahoitusta esimerkiksi useaan kohteeseen, joiden käyttö reaalivakuutena ei ole mahdollista, on tässä tilanteessa paras vaihtoehto hakea vakuudetonta lainaa yritykselle.

Pidäthän kuitenkin mielessä, että myös vakuudeton laina vaatii henkilötakauksen. Vakuudettomuus koskee ainoastaan reaalivakuuksien osuutta, mutta rahoittaja vaatii aina jonkinlaisen vakuuden tarjoamilleen lainoille. Lainan suuruudesta riippuen voidaan vaatia joko yhtä tai useampaa henkilötakausta. Tämän lisäksi on syytä muistaa vakuudettomien lainojen olevan korkeariskisempiä lainantarjoajan silmissä, jolloin myös näiden korko ja kustannukset ovat usein vastaavaa vakuudellista lainaa korkeammat.

Millaisiin kuluihin varautua hakiessasi lainaa yritykselle?

Hakiessasi lainaa yritykselle, on syytä selvittää jo etukäteen lainasta koituvia kustannuksia sekä lainan kustannusrakennetta. Näin ollen on myös yrityksen helpompi laskea tarvitsemansa lainan määrää sekä haluttua takaisinmaksuaikaa. Yrityslainojen hinnat vaihtelevat kuitenkin suuresti eri yhtiöiden välillä, joten lainatarjousten kilpailutus on suositeltavaa. Eri rahoitusyhtiöiden käytettäessä erilaisia menetelmiä  yrityksesi luottoluokan määrittämiseksi, eroavat myös riskianalyysit välillä suurestikin eri yhtiöiden tarjousten välillä. Tämä tarkoittaa suoraan myös mahdollisesti suuriakin hintaeroja eri tarjousten kulujen sekä tarjoton korkotason ja lainasumman välillä.

Vaikka tarkat luottoluokituksessa ja riskianalyysissa käytetyt menetelmät ja muuttujat eroavatkin rahoitusyhtiöiden välillä, voidaan näistä kuitenkin poimia tärkeimmät, jotka varmasti vaikuttavat tarjouksen ehtoihin jokaisella rahoitusyhtiöllä:

  • Yrityksen mahdollinen historia
  • Yrityksen taloudellinen tilanne ja maksukyky
  • Mahdolliset yrityksen avainhenkilöiden aiempien yritysten maksuhäiriöt
  • Lainan käyttökohde
  • Yrityksen tulevaisuuden näkymät
  • Lainan vakuudet tai niiden puute

Hakiessasi yrityslainaa on syytä myös kiinnittää huomiota joidenkin lainatarjousten sisältämiin piilokuluihin, kuten avausmaksuihin ja laskutuslisiin. Nämä saattavat tehdä muuten edullisen näköisestä lainatarjouksesta huomattavasti kalliimman. Varma tapa välttää tällaiset yllätykset on käyttää Rahoon älykästä verkkopalvelua yrityslainojesi kilpailutuksessa. Verkkopalvelumme hakee sinulle markkinoiden parhaat tarjoukset ja esittää niiden ehdot ja hinnoittelun selkeästi, piilottelematta mitään.

Kuinka voit hakea lainaa yritykselle?

On olemassa monenlaisia tapoja hakea lainaa yritykselle. Sinulla on aina mahdollisuus kävellä omaan pankkiisi ja pyrkiä neuvottelemaan lainatarjousta tällä tavoin. Kilpailutus tällä tavalla on kuitenkin vaikeaa, joutuessasi asioimaan jokaisessa pankissa erikseen ja odottelemaan jokaiselta oman tarjouksen. Toisena vaihtoehtona on hakea yrityslainaa eri rahoitusyhtiöiden verkkopalveluista, vertaillen taas näin saatuja tarjouksia keskenään, pyrkien löytämään niistä sopivimman. Vaikka tämä tapa on huomattavasti perinteisen pankkien kanssa asiointia yksinkertaisempaa, vaatii se kuitenkin huomattavasti aikaa joutuessasi kilpailuttamaan lainat manuaalisesti. Tämän vuoksi olemmekin kehittäneet Rahoon, älykkään verkkosovelluksen, jonka avulla kykenet kilpailuttamaan yrityslainasi käden käänteessä.

Rahoon älykäs verkkosovellus tarjoaa yrityksellesi ylivoimaisesti helpoimman ja nopeimman tavan kilpailuttaa useita markkinoiden johtavista rahoitusyhtiöitä, juuri sinun rahoitustarpeidesi mukaisen lainan hakemiseksi. Verkkosovelluksen avulla saat nopeimmat lainatarjoukset yleensä välittömästi ja kykenet vertailemaan kaikkia lainatarjouksia helposti. Rahoo esittää myös kaikki lainaehdot selkeästi, jotta tarjousten vertailu olisi mahdollisimman luontevaa ja läpinäkyvää.