Kuinka yritysluotto voi toimia kasvusi kiihdyttäjänä?

28.05.2022

Yritysluotto mahdollistaa menestyksesi

Yrityksillä on nykyään yhä monimuotoisempia rahoitustarpeita, joihin perinteiset rahoitusmenetelmät eivät aina taivu. Yritykset joutuvat nykyään kohtaamaan yhä enemmän mitä monimuotoisempia haasteita hektisessä ja alati muuttuvassa ympäristössä. Selviytyäkseen ja menestyäkseen tällä uudella aikakaudella on yritysten kyettävä mukautumaan ketterästi niin paikallisiin kuin globaaleihin muutoksiin. Nykyaikainen yritysluotto mahdollistaa kuitenkin yrityksen normaalin toiminnan tilanteesta riippumatta, tarjoten myös mahdollisuudet nopeisiinkin muutoksiin ja kehityshankkeisiin, joita menestyvältä yritykseltä nykyään vaaditaan. 

Perinteiset pankkilainat ovat kautta aikain olleet ensisijainen tapa rahoittaa yritysten toimintaa, olipa kyse sitten käyttöpääoman tarpeesta tai suuremmasta kehityshankkeesta. Yritysten liikkeet ovat kuitenkin aiemmin olleet pääosin hidastempoisempia kuin nykyaikaisessa globaalissa yritysmaailmassa. Ongelmaksi tässä muodostuukin se, että pankit ovat yrityslainojen osalta jämähtäneet pitkälti vanhaan kulttuuriinsa. Yrityksen vaatiessa pikaista pääomaa pysyäkseen aallonharjalla toimialansa kärjessä tai yrityksen vaatiessa kasvurahoitusta kiriäkseen kilpailijoidensa edelle, ei aina ole aikaa tai edes mahdollisuutta pyrkiä hankkimaan rahoitusta pankkilainana. 

Mikäli yrityksesi kuitenkin tarvitsee pääomaa pikaisesti, mahdollistaa monipuolinen ja mukautuva moderni yritysluotto yrityksen tarpeiden ja hankkeiden rahoittamisen, huomattavasti nopeammin ja helpommin kuin perinteinen pankkilaina.

Kenelle yritysluotto sopii?

Yritysluotto sopii yksinkertaistettuna mille tahansa yritykselle, jolla on rahoituksen tarve. Yritysluoton ollessa harkinnassa, on hyvä kuitenkin ensin selvittää yrityksen tarkka rahoituksen tarve, niin haettavan lainan suuruuden kuin käyttötarkoituksenkin osalta. Yritysluotto mahdollistaa kuitenkin erittäin joustavan ja mihin tahansa tilanteeseen mukautuvan rahoituksen yrityksellesi, tehden siitä houkuttelevan vaihtoehdon kaikkiin rahoitustarpeisiisi.

Vaikka yritysluotto mille tahansa yritykselle ja käytännössä mihin tahansa käyttötarkoitukseen kykeneekin joustavasti mukautumaan, on olemassa muutamia tapauksia, joissa yritysluotto on ehdottomasti paras ratkaisu. Tällaisia tapauksia ovat muun muassa tilanteet, joissa:

Yrityksesi ei saa pankista lainaa

Mikäli yrityksesi ei kykene tarjoamaan pankille heidän vaatimustensa mukaisia reaalivakuuksia, tai yrityksesi on pankin arvion mukaan liian nuori suhteessa lainan luonteeseen, saattaa olla liki mahdotonta saada pankkilainaa. Tässä tapauksessa on yritysluotto erityisen hyvä vaihtoehto, etenkin verrattaessa sitä mahdolliseen säästökuuriin tai yrityksesi kasvutahdin roimaan hidastamiseen. Yritysluotto on huomattavasti joustavampi niin vakuusvaatimusten kuin lainan määrän osalta, mahdollistaen näin menestyksen muun muassa nuorille kasvuyrityksille, joille rahoituksen haaliminen tuottaa vaikeuksia.

Yrityksesi tarvitsee pääomaa käyttöönsä nopeasti

Monet perinteisemmät rahoituksen muodot, kuten pankkilainat ja yritystuet mahdollistavat edelleenkin rahoituksen suurelle osaa kotimaisia yrityksiä. Niiden suurena ongelmana on kuitenkin alati tiukentuvien myöntämiskriteereiden lisäksi erityisen hidas ja kankea toiminta. Tämä hitaus ja kankeus juontaa juurensa näiden rahoitustapojen taustalla olevaan suureen määrään byrokratiaa, joka paitsi hidastaa myös vaikeuttaa näiden rahoitustapojen käyttöä entisestään. Mikäli yrityksesi siis tarvitsee nopeasti pääomaa, olipa sitten kyseessä käyttöpääoma toiminnan turvaamiseksi tai nopean aikataulun kehityshanke, mahdollistaa yritysluotto rahoituksen saamisen hyvin nopeasti.

Pankin tarjoama luotto ei ole riittävä käyttötarkoitukseen

Pankkien tarjoamat yrityslainat eivät yleensä ole suuruudeltaan kovinkaan suuria, mikäli yrityksellä ei ole tarjota riittäviä reaalivakuuksia tai esittää todella vahvaa taloudellista taustaa ja yksityiskohtaisia suunnitelmia kehityksestä. Näissä tapauksissa, joissa yrityksellä on jo hallussaan osa tarvitsemaansa rahoitusta pankista, mutta akuutti tarve lopulle rahoitukselle, on yritysluotto erinomainen ratkaisu. Yritysluotto mahdollistaa puuttuvan rahoitustarpeen rahoituksen joustavasti, yrityksellesi sopivassa muodossa ja ennen kaikkea helposti ja nopeasti.

Tarvitset joustavaa rahoitusta

Mikäli yrityksesi rahoituksen tarpeet tuntuvat liian monimutkaisilta perinteisille rahoittajille, tai yrityksesi toiminta on suurten muutosten keskellä, mahdollistaa yritysluotto rahoituksen saamisen myös näissä kriittisissä tilanteissa. 

Vaatiiko yritysluotto vakuuksia?

Suurena ongelmana etenkin uusien yritysten rahoituksessa on usein reaalivakuuksien puute. Pankit vaativat nykyään yhä suurempia reaalivakuuksia, joita näillä tuoreilla yrityksillä ei aina välttämättä ole tarjota. Tällaisissa tapauksissa yritysluotto mahdollistaa kuitenkin lainan hakemisen yleensä huomattavasti pankkilainaa kevyemmin vakuusvaatimuksin tai jopa ilman vakuuksia. Näin yritysluotto mahdollistaa myös nuorten yritysten rahoitustarpeiden täyttymisen ja menestyksen markkinoilla, myös tilanteissa joissa perinteiset pankit eivät lainaa myöntäisi.

Mitä tulee vakuudellisen ja vakuudettoman yritysluoton välillä vertailuun, on vakuudellinen laina useimmissa tapauksissa yrityksille kokonaisuudessaan edullisempi. Tämän lisäksi mahdollistavat vakuudet reilusti suuremman lainasumman yritysluottoa hakiessa. On kuitenkin olemassa tapauksia, joissa yritykset eivät kykene minkäänlaisia vakuuksia rahoittajalle tarjoamaan, jolloin onkin syytä kääntyä vakuudettoman yritysluoton puoleen. 

Vakuudeton yrityslaina on usein myönnettävältä lainasummaltaan reilusti vastaavaa vakuudellista lainaa pienempi, mutta mahdollistaa kuitenkin monenlaisten rahoitustarpeiden täyttämisen yrityksille, jotka eivät kykene minkäänlaisia reaalivakuuksia tarjoamaan. Vakuudettomissa lainoissa on rahoittajan takaisinmaksuriski huomattavasti suurempi kuin vakuudellisissa, joten ovat lainaehdot usein epäedullisemmat vastaavan vakuudelliseen lainaan verrattaessa. On kuitenkin aina hyvä pitää mielessä myös se tärkeä seikka, että vaikka vakuudettomat lainat eivät reaalivakuuksia vaadikaan, vaativat myös ne henkilötakauksen.

Paljonko voit saada yritysluottoa?

Yrityksellesi myönnettävän yritysluoton määrä on aina yksilöllistä, joten tarkkaa summaa on vaikeaa etukäteen arvioida. Voimme kuitenkin avata kriteerejä, joita lainantarjoajat käyttävät yrityksellesi myönnettävän lainan suuruutta laskiessaan. Tärkeimpänä on kuitenkin aina lainakelpoisuuden selvittäminen kokonaisuudessaan. Mikäli yritykselläsi on tiedoissaan maksuhäiriömerkintä tai jollakin yrityksen avainhenkilöistä on kytköksiä maksuhäiriöisiin yrityksiin, on yrityksesi erittäin vaikeata saada yritysluottoa. Monet lainantarjoajat eivät nimittäin myönnä lainaa lainkaan näissä tapauksissa, riskien ollessa rahoittajalle todella suuret.

Rahoittajien käyttämissä laskelmissa pyritään arvioimaan paitsi yrityksesi maksukykyä nyt ja tulevaisuudessa, myös myönnettävän lainan kokonaisriskiä. Tähän riskiarvioon on jokaisella lainantarjoajalla omat menetelmänsä ja laskukaavansa, mutta perusperiaatteet riskiin vaikuttavista tekijöistä ovat hyvin samankaltaisia läpi alan. Tärkeimpiä tekijöitä yritysluoton riskiä arvioitaessa ovat:

  • Yrityksen taloustilanne
  • Reaalivakuudet tai niiden puute
  • Mahdollinen yrityksen oma rahoitus hankkeessa
  • Lainan käyttötarkoitus
  • Lainan suuruus
  • Lainan takaisinmaksuaika

Yrityksellesi myönnettävän lainasumman suuruus on siis monen tekijän summa, jota voi olla etukäteen vaikea arvioida. Kunhan yrityksesi suunnitelmat ja taloustiedot ovat kunnossa, selviää sinulle tarjottavan lainan suuruus helposti kilpailuttamalla lainatarjoukset älykkään verkkosovelluksemme avulla.

Kuinka haet yritysluottoa?

Itse yritysluoton hakeminen mielletään yleensä työlääksi prosessiksi, jossa yritykseltä vaaditaan lukuisia dokumentteja ja ravaamista eri lainantarjoajien juttusilla. Monet ovat saattaneet myös tyytyä jopa ensimmäisiin saaminsa lainatarjouksiin kilpailuttamatta yritysluottoa sen pidemmälle. Tämä ei kuitenkaan koskaan ole järkevää, sillä kuten aiemminkin mainitsimme, vaihtelevat menetelmät, joilla rahoittajat lainojensa riskejä laskevat, eri yritysten välillä. Tämä tarkoittaa myös saamiesi lainatarjousten eroavan toisistaan mahdollisesti voimakkaastikin. 

Nykyään on yritysluoton kilpailutus kuitenkin tehty helpoksi ja nopeaksi. Säästät paitsi rahaa saadessasi parhaan tarjouksen, myös aikaa ja vaivaa antaessasi yritysluoton kilpailutuksen Rahoon älykkään verkkosovelluksen tehtäväksi. Älykäs verkkosovelluksemme mahdollistaa lainatarjouksien kilpailutuksen vain muutamalla klikkauksella, jonka jälkeen saat ensimmäiset tarjoukset välittömästi. Käyttämällä Rahoota saat enemmän lainatarjouksia kuin muuten saisit ja kykenet myös vertailemaan tarjouksia helposti, sillä näytämme tarjousten kaikki tiedot selkeästi.