Kuinka factoring voi tasata kassavirtaasi?

28.05.2022

Sisällysluettelo:
1.Factoring tasaa yrityksesi kassavirtaa
2.Kenelle factoring sopii?
3.Miten Factoring toimii?
4.Mitä se maksaa?
5.Miten voit hakea sitä?

Factoring tasaa yrityksesi kassavirtaa

Monet yrittäjät lienevät muistelevan haikeana sitä aikaa, kun maksuehtojen normina olivat alle kuukauden mittaiset maksuajat. Lähiaikoina ovat maksuajat kuitenkin pidentyneet uskomatonta vauhtia, eräpäivien karatessa hamaan tulevaisuuteen. Tämä taas luo monille yrityksille ongelmia juoksevien kulujen suhteen, sillä yrityksen omien laskujen maksaminen on varsin vaikeaa yrityksen joutuessa odottelemaan myyntisaataviaan. Tilannetta pahentamassa ovat etenkin suuret tilaukset, joihin on usein neuvoteltu keskimääräistä pidempi maksuaika, jolloin myös kyseessä oleva summa on entistä suurempi. 

Tähän yritysten kannalta harmillinen kehityssuunta kohti entistä pidempiä maksuaikoja näyttää jatkuvan entistä kovempana mikäli kansainvälistä kehitystä on meidänkin suuntaamme odotettavissa, sillä osassa Euroopan maita on jopa 3 kuukauden mittaisia maksuaikoja. Markkinoilla vallitseva paine maksuaikojen kasvattamiseksi pysyy entistä kovempana, yritysten joutuessa mukautumaan uuteen normiin. Onneksemme on tähän yritysten likviditeettiä syövään kehitykseen kuitenkin olemassa helppo ja toimiva ratkaisu, joka mahdollistaa juoksevien kulujen kattamisen ongelmitta. Tällainen ratkaisu on factoring-rahoitus, eli saatavien rahoitus.

Factoring mahdollistaa yrityksesi kassavirran tasaamisen tarjoamalla yritykselle välittömän pääsyn käyttöpääomaan, yrityksen myyntisaatavien toimiessa vakuutena tälle rahoitukselle. Näin yritys kykenee maksamaan juoksevat kulunsa ja toimimaan normaalisti sekä tarvittaessa myös investoimaan varojaan, ilman myyntisaatavien odottelua yrityksen tilille ennen jokaista maksua.

Kenelle factoring sopii?

Factoring-rahoitus sopii käytännössä mille tahansa yritykselle, joka joutuu kärsimään pidentyneiden maksuaikojen aiheuttamasta kassavirran vaihtelusta ja heikosta käyttöpääoman saatavuudesta. Factoring-rahoituksen mahdollistaessa yritykselle tasaisen käyttöpääoman saatavuuden, hyötyy sen käyttöönotosta miltei jokainen yritys. 

Parhaiten tämä rahoitusmuoto sopii kuitenkin sellaiselle yritykselle, joka kykenee siirtämään kaikki tai vähintäänkin suurimman osan myyntisaatavistansa sen piiriin. Tämän lisäksi hyötyvät factoringista eniten sellaiset yritykset, jotka laskuttavat säännöllisesti ja paljon, niin määrällisesti kuin liikevaihdollisestikin. Etenkin suuremmat yritykset siis hyötyvät factoringista suuresti, sen suhteellisten hyötyjen kasvaessa laskutusvolyymin mukaan, jolloin suhteellinen etu muihin rahoitusmuotoihin, kuten laskujen myymiseen kasvaa entisestään. 

Factoring mahdollistaa myös yrityksen kassan suunnittelun huomattavan helpottamisen tasoittaessaan yrityksen kassavirtaa. Näin ollen se on erinomainen vaihtoehto myös runsasta sesonkivaihtelua sisältäville toimialoille, joissa juoksevia kuluja on myös sesongin ulkopuolella, kassavirran ollessa tuolloin olematonta.

Factoring tarjoaa yrityksille myös säästöä hallintokulujen muodossa, mikäli yritys haluaa ulkoistaa laskutustaan. Monet rahoitusyhtiöt nimittäin mahdollistavat käytännössä kaiken itse laskujen muodostamisen ulkopuolelle jäävän ulkoistamisen, huolehtien tuolloin myös laskujen maksumuistutusten lähettämisestä ja perinnästä sekä huolehtien pitkälti myös yrityksen reskontrasta. Tämänkaltainen yritysrakenteen optimointi ulkoistamisen avulla saattaa tuoda monille yrityksille paitsi huomattavaa säästöä, myös merkittävää helpotusta kirjanpitoon.

Factoring-rahoitusta harkittaessa on hyvä kuitenkin pitää mielessä myös se, että yritys kantaa pääsääntöisesti itse luottoriskin, myyntisaatavien toimiessa ainoastaan rahoituksen vakuutena. Mikäli myyntisaatavia siis jää jostakin syystä saamatta, tarkoittaa se sitä että yritys joutuu itse kattamaan tästä aiheutuneen tappion rahoituksen tarjoajalle. Tämän vuoksi onkin aina yritykselle itselleen edullista tuntea hyvin asiakaskuntansa varmistuakseen heidän luotettavuudestaan.

Miten Factoring toimii?

Factoring-rahoitus perustuu yrityksen käyttöpääoman turvaamiseen saatavavakuudellisen rahoituksen avulla. Tällöin yritys siirtää myyntisaatavansa suoraan rahoittajalle, joka taas tarjoaa yritykselle välittömästi tai sopimuksen mukaan käyttöpääomaa, käyttäen yrityksen siirtämiä myyntisaatavia vakuutena tälle rahoitukselle. 

Yrityksen saaman rahoituksen suuruus riippuu aina tapaus- ja rahoittajakohtaisesti, mutta tyypillisenä voidaan pitää jopa 90 prosentin rahoitusastetta myyntisaatavien kokonaissummaan nähden. Loppuosan tästä summasta saat käyttöösi tavanomaiseen tapaan asiakkaan maksaessa laskun. Näin ollen yhtiön juoksevien kulujen kattaminen onnistuu kannattavalla yrityksellä helposti factoring-rahoituksen avulla.

Factoring on useille yrityksille vakuuksien osalta ehkäpä helpoin tapa käyttöpääoman rahoittamiseksi. Se ei nimittäin yleisesti ottaen vaadi myyntisaatavien ja mahdollisten henkilötakausten lisäksi, jolloin yritys ei joudu kiinnittämään käyttöpääoman rahoitusta varten reaalivakuuksiaan. Näin yritys pystyy paitsi mahdollistamaan tasaisen kassavirran ja jatkuvan käyttöpääoman, mutta niin halutessaan myös käyttämään reaalivakuuksiaan esimerkiksi kehityshankkeen rahoitusta haettaessa.

Laskujen siirtäminen asiakkailta rahoitusyhtiön käsiin saattaa kuulostaa varsin pitkäveteiseltä ja työläältä prosessilta, jota se varmasti on aiemmin ollutkin. Tekniikan ollessa kuitenkin kehittynyt nopeaan tahtiin, on myös suuri osa laskutusta joko suoraan sähköisenä tai helposti digitalisoitavissa. Sähköisen aineiston siirto rahoitusyhtiölle taas käy käden käänteessä, huomattavasti menneiden vuosien paperisotaa helpommin.

Mitä se maksaa?

Factoring on hinnoittelultaan erittäin kilpailukykyinen moniin muihin rahoituksen muotoihin verrattaessa. Etenkin suuremman laskuvolyymin ollessa kyseessä isommilla yrityksillä, laskevat factoringin suhteelliset kustannukset muihin rahoitusmuotoihin verrattuna entisestään. Factoring-rahoituksen tarkka hinta on kuitenkin aina rahoitusyhtiökohtainen ja riippuu solmitun factoring-sopimuksen luonteesta, laskuvolyymista sekä laskujen suuruudesta. 

Pääsääntöisesti factoring-rahoituksen hinta muodostuu prosenttiosuudesta rahoitettujen laskujen summasta. Tämä tarkoittaa siis sitä, että rahoittajan itselleen nappaaman rahoituspalkkion hinta riippuu laskutuksen kokonaissummasta. Itse rahoituspalkkion suuruus vaihtelee eri rahoittajien sekä erilaisten sopimusten välillä, mutta tyypillisesti on rahoituspalkkio ainoastaan 2-4 prosenttia laskun kokonaissummasta. Tämä tekee factoring-rahoituksesta hintansa puolesta varsin houkuttelevan vaihtoehdon monelle yritykselle.

Miten voit hakea sitä?

Factoring-rahoitusta voit hakea monilta eri pankeilta ja rahoituslaitoksilta, mutta hintojen ollessa aina tapauskohtaisia, on myös tämän rahoitusmuodon kilpailutus varsin tärkeätä. Vaihtoehtona on aina kilpailuttaa kaikki alan luotettavat toimijat manuaalisesti, hakien jokaiselta tarjousta erikseen. Tämä taas on erittäin suuresti hakijan aikaa kuluttava ja hermoja raastava operaatio, johon emme suosittelisi ketään ryhtymään helpompien vaihtoehtojen ollessa tarjolla. Helpoimmalla pääset nimittäin käyttämällä Rahoon älykästä verkkosovellusta, jonka avulla yrityksesi rahoitustarpeiden hoitaminen onnistuu käden käänteessä, helposti ja nopeasti.

Käyttämällä älykästä verkkosovellustamme, kykenet kilpailuttamaan juuri sinun yrityksesi parhaiten soveltuvat rahoituspalvelut. Palvelumme tarjoaa sinulle ilmaiseksi ja ilman sitoumuksia useita tarjouksia alan johtavista yrityksistä. Kykenet vertailemaan näitä tarjouksia helposti, kaikkien oleellisten tietojen ollessa näkyvilläsi. Näin pystyt myös helposti päättämään omiin tarpeisiisi parhaan tarjouksen.

Palvelumme avulla on mahdollista hakea factoring-rahoitusta niin kertaluonteiseen kuin säännölliseenkin laskutukseen. Käytännöt eri rahoittajien välillä vaihtelevat kuitenkin suurestikin, joidenkin ollessa joustavampia ja joidenkin pyrkiessä sitouttamaan sinut palvelunsa käyttöön tiettyjen laskujen osalta. Kerromme kuitenkin tarjoamiemme rahoitustarjousten ehdot selkeästi, emmekä turhaan tarjoa tilanteeseesi sopimatonta palvelua.

 Otathan myös huomioon, että kaikkien rahoitettavien laskujen tulee olla erääntymättömiä ja riidattomia, eli et kykene rahoittamaan asiakkaidesi reklamoimia laskuja tai sellaisia laskuja, joiden eräpäivä on jo mennyt. Rahoittajilla on tämän lisäksi myös erilaisia omakohtaisia vaatimuksia, jotka Rahoon älykäs rahoituspalvelu kuitenkin selvittää puolestasi, varmistaen että laskusi kelpaavat rahoitettaviksi.