Kustannustuki III – hakukierros alkaa 27.4.2021.

21.04.2021

Kustannustuen tavoitteena on tukea yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa vaikeassa taloustilanteessa. Kustannustukea voidaan myöntää yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut tukikaudella. Myös koronaepidemian vuoksi suljetut yritykset voivat saada erillistä sulkemiskorvausta.

Yritykset voivat hakea kustannustukea Valtiokonttorin sähköisestä asiointipalvelusta 27.4.2021 alkaen. Kustannustukea voi hakea 23.6.2021 saakka.

Mitkä yritykset voivat saada kustannustukea?

Kustannustukea voidaan myöntää kaikille yrityksille, joilla on Y-tunnus ja yrityksellä on ollut kuluja tukikaudella vähintään 2 000 euroa.

Kustannustukea voi saada, jos yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021. Tukikauden liikevaihtoa verrataan vastaavan ajankohdan liikevaihtoon vuosina 2019–2020.

Kaikkien alojen yritykset voivat hakea kustannustukea. Tiettyjen alojen yritykset voivat hakea kustannustukea ilman lisäperusteluja, mikäli liikevaihto on laskenut tukikaudella vähintään 10 prosenttia (lista toimialoista TEMn sivuilla).

Muilla kuin listatuilla aloilla toimivien yritysten täytyy perustella, miksi yrityksen liikevaihto on laskenut koronaepidemian aikana.

Miten paljon kustannustukea voi saada?

Kustannustuki on vähintään 2 000 euroa ja enintään 1 000 000 euroa. Tuen määrä riippuu yrityksen liikevaihdon laskusta ja yrityksen kulujen määrästä.

Myönnettävään tukeen vaikuttaa myös, paljonko yritys on aiemmin saanut koronatukia. Yksi yritys voi saada tukia yhteenlaskettuna enintään 1,8 miljoonaa euroa.

Mitä kuluja kustannustuki korvaa?

Kustannustuki korvaa yritysten joustamattomia kustannuksia ja palkkakuluja. Joustamattomiin kustannuksiin lasketaan esimerkiksi yrityksen liike- tai toimitilojen vuokrat ja vakuutusmaksut. Myös osa yrityksen sivukuluista, kuten sosiaaliturvamaksuista ja työterveyskustannuksista voidaan korvata.

Yritys voi saada myös sulkemiskorvausta

Yritykselle voidaan myöntää myös erillinen sulkemiskorvaus, mikäli yritys on joutunut sulkemaan toimitilansa rajoitusten vuoksi. Sulkemiskorvaus on tarkoitettu alle 10 henkilöiden mikroyrityksille ja alle 50 henkilön pienyrityksille.

Korvausta myönnetään yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto on sulkenut tartuntatautilain perusteella. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi ravintolat, liikunta- ja urheilutilat, kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot.

Suljetuille yrityksille voidaan myöntää samanaikaisesti myös kustannustukea.

Kuinka suuri sulkemiskorvaus on?

Sulkemiskorvauksen määrä perustuu yrityksen kulujen suuruuteen helmikuussa 2021 ja liiketoiminnan sulkemisen laajuuteen.

Korvaus maksetaan yritykselle siltä ajalta, jonka se on joutunut olemaan suljettuna. Palkkakuluista yritykselle korvataan 100 prosenttia ja muista kuluista 70 prosenttia.

Myös sulkemiskorvauksen määrään vaikuttaa, paljonko yritys on aiemmin saanut koronatukia ja onko yritys pystynyt toimimaan rajoitetusti rajoitusten aikana. Esimerkiksi ravintolarajoituksista kärsineillä yrityksillä korvaukset eivät koske ruuan ulosmyyntiä.

Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriön nettisivulla