Korona ja yrityksen rahoitus – mistä hakea tukea?

13.01.2021

Koronaviruspandemia on laittanut ahdinkoon monta tervettä ja hyvinvoivaa yritystä. Etenkin tämänkaltaisessa poikkeustilanteessa, jokaisen vaikeuksia kohtaavan yrittäjän on syytä selvittää ensimmäisenä vaihtoehtona omat mahdollisuutensa valtion tarjoamiin tukimahdollisuuksiin.

Listasimme tähän kaikki tärkeimmät tukivaihtoehdot.

ELY-keskus – kehittämisavustus

Kehittämisavustusta myönnetään pienyrityksille, joilla on 1–5 työntekijää. Rahoitus on tarkoitettu koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille ympäri maata.

Tukea voidaan myöntää kahteen eri tilanteeseen.

Tilanneanalyysin tekemiseen suunnitellussa avustuksessa yritys voi selvittää tai suunnitella yrityksen toimintaa, uusia liiketoimintoja, tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriö tilanteessa ja sen jälkeen.

Avustus voi olla enintään 10 000 euron suuruinen.

Kehittämistoimenpiteisiin suunnitellussa avustuksessa yritys voi tehdä laajempia kehitystoimenpiteitä, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia selvitä. Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen, tuotannon uudenlaiseen organisointiin tai tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

Avustus voi olla enintään 100 000 euron suuruinen.

Yritys voi hakea vain yhtä rahoitusta kerrallaan. Avustuksista maksetaan ennakkona enintään 70 % ja loput projektin päätyttyä.

Business Finland – esiselvitysrahoitus ja kehittämisrahoitus

Business Finland myöntää koronavirustilanteessa normaalien rahoitusmuotojensa lisäksi esiselvitysrahoitusta ja kehittämisrahoitusta. Molemmat myönnettävät rahoitukset ovat tukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Molemmat rahoitukset on suunnattu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joilla on 6–250 työntekijää. Rahoitusta ei voida myöntää toiminimille, säätiöille, yhdistyksille, ahvenanmaalaisille yrityksille tai maatalouden alkutuotannon, kalastuksen ja vesiviljelyn aloilla toimiville yrityksille.

Esiselvitysrahoitus on enintään 10 000 euron rahoitus, jolla yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Kehittämisrahoitus on enintään 100 000 euron rahoitus, jolla yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan, ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Yritys voi hakea vain yhtä rahoitusta kerrallaan. Avustuksista maksetaan ennakkona enintään 70 % ja loput projektin päätyttyä.

Kuntien avustus yksinyrittäjille

Kuntien avustusta myönnetään yksinyrittäjille, jotka työllistävät ainoastaan itsensä. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Tuen suuruus on enintään 2 000 euroa.

Tuen hakeminen kunnissa aukeaa pian.

Finnveran lainatakaukset

Edellä mainittujen tukien lisäksi yritys voi hakea Finnveran takausta pankkilainoille. Finnvera voi taata 80 % pankin myöntämästä lainasta, mikä parantaa yrityksen mahdollisuuksia saada lainaa. Ehtona takauksen saamiselle on, että yrityksen toiminta on ollut kannattavaa ennen koronavirustilannetta ja yrityksen arvioidaan selviävän lainasta koronavirustilanteen mentyä ohi.

Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille alle 100 000 euron rahoitustarpeisiin

PK-takaus on tarkoitettu yli kolme vuotta toimineille yrityksille, joiden rahoitustarve on alle 150 000 euroa.

Lainatakauksen hakeminen on hieman erilaista kuin tukien, koska pankki toimii rahoittaja ja Finnvera ainoastaan takaajana. Tästä syystä yrityksen on otettava ensin yhteyttä pankkiin, jonka kanssa yrittäjä voi keskustella rahoituskriteereiden täyttymisestä.